Eén landelijk telefoonnummer voor verwarde personen

Facebooktwitterlinkedinmail

27-02-2017 –Een nieuw landelijk telefoonnummer dat ‘technisch doorschakelt’ naar deze regionale advies- en meldpunten kan ervoor zorgen dat deze meldpunten makkelijk te vinden zijn. Dit adviseert het Schakelteam Personen met Verward Gedrag aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op haar verzoek.

Mensen die zich zorgen maken over iemand die even de grip op zijn leven kwijt is moeten met hun zorgen – dag en nacht – makkelijk ergens terecht kunnen. Dit kan het beste bij bestaande regionale advies- en meldpunten. Deze dienen toegerust te worden met de juiste expertise en infrastructuur om te zorgen voor een goede opvolging van een melding, waarmee de persoon die het betreft én de melder echt geholpen zijn.

Het kan om een familielid, buurman of collega/cliënt gaan, maar ook om iemand die je toevallig tegenkomt en waar je bezorgd om bent. Iemand die tijdelijk de grip op z’n leven kwijt is, die verward is. Meldingen die via dit nieuwe nummer binnenkomen, worden rechtstreeks naar het juiste gemeentelijke of regionale 24-uurs advies- en meldpunt doorgeschakeld, is het advies van het Schakelteam.

Het gaat niet om een alarmnummer, daar is immers 112 voor. Voorzitter van het Schakelteam Onno Hoes: “Er komen veel meldingen bij 112 binnen die hier niet thuis horen. Met een landelijk nummer gekoppeld aan een regionaal meldpunt worden politie en crisisdiensten effectiever ingezet en de persoon waarover de melding wordt gedaan, krijgt sneller de juiste zorg”.

Regionale advies- en meldpunten

De regionale advies- en meldpunten kunnen het beste worden aangesloten op bestaande advies- en meldpunten en worden belegd bij de GGD of regionale meldkamers, adviseert het Schakelteam. Het Schakelteam raadt de minister aan om hierover met de gemeenten als opdrachtgever van de GGD’en en de Veiligheidsregio’s (die met de politie opdrachtgever zijn van de regionale meldkamers) in gesprek te gaan.

Bestaande meldpunten zijn niet altijd goed bekend bij het publiek, aldus het Schakelteam. Een publiekscampagne voor het nieuwe landelijke telefoonnummer kan bijdragen aan de bekendheid van de adviesen meldpunten.

Om te zorgen voor een goede opvolging van een melding waarmee de persoon die het betreft echt geholpen is, is het essentieel dat regionale meldpunten over de juiste infrastructuur en het juiste netwerk beschikken. De 112 meldkamer kan, wanneer er geen sprake is van acute zorg, doorschakelen naar het regionale advies- en meldpunt. Omgekeerd kunnen acute meldingen van daaruit snel doorgezet worden naar het alarmnummer 112.

Taken gemeenten

De keuze voor een regionaal meldpunt lijkt logisch. Het sluit aan bij bestaande taken van gemeenten in het kader van o.a. de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). En gemeenten moeten voor 1 oktober 2018 een sluitende aanpak hebben ten behoeve de ondersteuning van mensen met verward gedrag. En in het kader van de – door de Tweede Kamer medio februari jl. aangenomen – Wet verplichte GGZ moeten gemeenten de mogelijkheid bieden melding te kunnen doen over personen waarvoor de mogelijkheid tot verplichte geestelijke gezondheidszorg onderzocht moet worden. Mogelijk kunnen deze taken gecombineerd worden.

De politie maakte deze week bekend dat zij in 2016 75.000 meldingen kreeg over mensen met verward gedrag. Een deel daarvan betrof personen die zorg nodig hebben, maar waarbij er geen acuut gevaar dreigde.

Het Schakelteam

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag werkt in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid & Justitie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het Schakelteam zet zich in voor een betere opvang, zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag en ondersteunt gemeenten en regio’s bij het realiseren van een goed werkende aanpak voor de ondersteuning van mensen met verward gedrag per 1 oktober 2018. In de aanpak staat de persoon met verward gedrag en zijn omgeving centraal.

Bron: Nieuwsbrief Schakelteam

Dit bericht is 8941 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail