3 oktober 2016 – ‘Er moet nog erg veel gebeuren,’ concludeert Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, afgelopen vrijdag  in Utrecht waar ze het eindrapport gepresenteerd kreeg over de zorg rondom verwarde personen. Afgelopen jaar gaf ze het Aanjaagteam Verwarde Personen opdracht om tot een sluitende aanpak te komen voor mensen in psychische nood….

30 september 2016 – Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de tweede tussenrapportage van het Aanjaagteam Verwarde Personen. Het afgelopen jaar heeft het Aanjaagteam verwarde personen op overtuigende wijze constant de mens met verward gedrag centraal gesteld. Net als de stukken en bijeenkomsten van het Aanjaagteam, begint deze brief met een…

7 juli 2016 – Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de tweede tussenrapportage Aanjaagteam Verwarde Personen getiteld ‘Samen verder doorpakken.’ Geachte voorzitter, Met genoegen bied ik u hierbij, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de tweede tussenrapportage aan van het Aanjaagteam Verwarde Personen, getiteld ‘Samen verder doorpakken.’…

6 juli 2016 – De zorg voor verwarde personen is nog niet goed geregeld. Geen enkele gemeente heeft er op dit moment een sluitende aanpak voor. Die conclusie trekt het ‘Aanjaagteam Verwarde Personen’ na onderzoek. Dat betekent in de praktijk dat voorlopig nog onzeker blijft of mensen die in de war zijn en thuiswonen de noodzakelijke hulp op tijd krijgen.  Het afgelopen jaar waren er…