113 lanceert nieuwe tool in Toolkit Suïcidepreventie om suïcidaal gedrag in kaart te brengen

Facebooktwitterlinkedinmail

17 november 2023 – Suïcidaal gedrag is complex en bij iedereen anders. Met behulp van het narratief interview brengen hulpverlener en cliënt samen processen in kaart die bijdragen aan suïcidaal gedrag. Dit vergroot het inzicht in het suïcidale proces, bevordert de therapeutische relatie, én levert input voor het veiligheidsplan en behandelplan. 113 Zelfmoordpreventie voegt het narratief interview daarom als nieuwe tool toe aan de online Toolkit Suïcidepreventie. De nieuwe tool is tot stand gekomen samen met onderzoekers, hulpverleners, en mensen met ervaringskennis.

De Toolkit Suïcidepreventie
De Toolkit Suïcidepreventie is een interactieve digitale omgeving die GGZ-professionals praktische ondersteuning biedt bij het herkennen en behandelen van cliënten met suïcidaliteit. De Toolkit Suïcidepreventie bevat alle aanbevelingen uit de Multidisciplinaire Richtlijn voor de Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag (MDR). Een panel van deskundigen op het gebied van suïcidepreventie actualiseert de Toolkit regelmatig om belangrijke wetenschappelijke ontwikkelingen in de praktijk te brengen.

Naar de toolkit 

Het Narratief Interview 
Het narratief interview is een diagnostisch instrument dat helpt om suïcidaal gedrag beter te begrijpen. Met behulp van open vragen zoomen hulpverlener en cliënt samen in op een piekmoment: een moment in de afgelopen periode waarop de cliënt in zijn/haar eigen beleving het dichtst bij zelfdoding was. Cliënt en hulpverlener onderzoeken factoren die hebben bijgedragen aan het suïcidale gedrag. Het resultaat van het narratief interview is een casusconceptualisatie, die concrete aanknopingspunten geeft voor het veiligheidsplan en het behandelplan.

Met het narratief interview onderzoeken hulpverlener en cliënt samen stapje voor stapje wat er gebeurt wanneer de suïcidaliteit piekt. Dit levert belangrijke aanknopingspunten op voor het veiligheidsplan en behandelplan.

Bron: 113.nl

Praten helpt! 

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113

Dit bericht is 1548 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail