Netwerkpsychiatrie is van en voor ons allemaal

Facebooktwitterlinkedinmail

17 november 2023 –  Dat netwerkpsychiatrie een gezamenlijk proces is, was voor iedereen duidelijk tijdens de Landelijke bijeenkomst van het doorbraakproject netwerkpsychiatrie op 3 november 2023.

Meer dan een slotbijeenkomst 
De landelijke bijeenkomst was oorspronkelijk bedoeld als slotbijeenkomst van het doorbraakproject, maar de beweging rondom netwerkpsychiatrie gaat door en daarom was de bijeenkomst geen slot, maar een tussenstop. Tot nu was het vooral een gezamenlijk proces binnen het doorbraakproject zelf, maar de ambitie is om dit proces de komende jaren verder te blijven ontwikkelen en te verbreden. Zo wordt netwerkpsychiatrie steeds meer een gelijkwaardige samenwerking tussen het informele netwerk, het sociaal domein en ggz.

Een indruk van de bijeenkomst 
De middag werd begeleid door Daniëlle van Duin en Lia van der Ham van het doorbraakproject netwerkpsychiatrie. Zij deelden de eerste resultaten van de evaluatie van de implementatie van netwerkpsychiatrie in het doorbraakproject. Drie doorbraakteams kregen een spotlight en vertelden over hoe zij omgingen met netwerk-intakes, resourcegroepen en structurele samenwerking met regiopartners. Ook familieleden en cliënten kwamen daarbij – in filmpjes – aan het woord.

In keuzesessies gingen de aanwezigen verder in gesprek over de ervaringen met netwerkpsychiatrie en inspirerende onderwerpen zoals ‘verbinding met het informele zorg’ (door Lieke Bos en Els van der Sanden) en ‘het verhaal van netwerkpsychiatrie in storytelling (door Tom van Mierlo). Ook vond een spannend debat plaats over flexibiliteit in de toepassing van netwerkpsychiatrie (onder begeleiding van Niels Mulder).

We sloten de middag af met een korte reflectie door Floortje Scheepers, Frits Bovenberg, Tom van Mierlo en Niels Mulder op wat landelijk nodig is om netwerkpsychiatrie verder te brengen.

Hoe gaan we verder?

De komende periode blijven we werken aan het verder brengen van netwerkpsychiatrie. Vanuit Phrenos doen we dit onder andere door evaluatieonderzoek naar de implementatie van netwerkpsychiatrie. De evaluatie bestaat uit breed, verkennend onderzoek bij alle twaalf regio’s uit het doorbraakproject en uitgebreider, verdiepend onderzoek in zes van deze regio’s. Dit doen we via interviews, focusgroepen, micro-analyses en co-creatiesessies.

De inzichten uit de evaluatie verwerken we in een implementatietoolkit met informatie en materialen over de netwerkintake, resource groepen en domeinoverstijgende samenwerking en hulpmiddelen voor implementatie. Ook dragen we bij aan landelijke opschaling van netwerkpsychiatrie door ondersteuning van een landelijk leernetwerk, het samenstellen van een landelijk scholingsaanbod en het bouwen aan voorwaarden voor borging met landelijke partijen. Het project loopt tot mei 2025.

Bron: kenniscentrumphrenos.nl

Dit bericht is 837 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail