1 op 6 patienten ontevreden over behandeling depressie

Facebooktwitterlinkedinmail

trauma, depressie, angst, stress

3 november 2016 – Gemiddeld zijn patiënten met een depressie erg tevreden over hun behandeling. Maar naast veel hoge cijfers zijn er juist ook veel onvoldoendes. Dat blijkt uit analyse van de ongeveer 700 waarderingen van zorgaanbieders op ZorgkaartNederland, geschreven door patiënten met een depressie.

De zorgaanbieders, vooral psychiatriepraktijken en GGZ-instellingen, krijgen gemiddeld mooie cijfers. Het algemene gemiddelde is een 8,04. Het hoogste deelcijfer is een 8,28 voor het luisteren door de behandelaar. Ook de behandeling als geheel scoort goed, een 8,18.

Een overzicht van alle gemiddelde cijfers:

Accommodatie  Afspraken Behandeling  Informatie Luisteren Medewerkers  Gemiddeld
8,18 7,72 8,14 7,94 8,28 8,01 8,04

Uit analyse van de teksten van de waarderingen keert die tevredenheid over het luisteren nadrukkelijk terug. In de 167 waarderingen waarin het gaat over het luisteren en de bejegening, gaat dit 139 keer om een behandelaar die veel aandacht geeft en goed luistert. Zo schrijft een patiënt in een waardering op ZorgkaartNederland over zijn behandelaar: “Ik had gelijk een klik met haar en was zeer gemotiveerd om de (huiswerk)opdrachten uit te voeren. Ze is heel praktisch ingesteld, luistert heel goed en koppelt gelijk terug als zij constateert dat ik ‘oud’ gedrag vertoon”.

Oorzaken onvoldoendes

Bij bestudering van de waarderingen blijkt er een tweedeling te zijn. Aan de ene kant zijn er veel hoge cijfers. Mensen lijken geneigd hoge cijfers te geven als een behandelaar goed geholpen heeft in een moeilijke periode.
Toch is de groep onvoldoendes (lager dan een 5,5) behoorlijk groot. Bij de waarderingen van patiënten met een depressie gaat dit om 16,8% van de waarderingen, waar het bij waarderingen van mensen die geen depressie hebben om 8,9% gaat.
In de 113 waarderingen met gemiddeld een onvoldoende komt vaak naar voren dat patiënten ontevreden zijn over de gesprekken met de behandelaar. Dit gaat om 43% van de onvoldoendes. De patiënten voelen zich bijvoorbeeld niet gehoord of ze krijgen de verkeerde diagnose. Ook de problemen met de afspraken zorgen voor onvoldoendes. Bijvoorbeeld als patiënten bij zware klachten niet op korte termijn een afspraak kunnen krijgen, als afspraken telkens worden uitgesteld of als de wachttijden in de wachtkamer flink oplopen.

Depressie Vereniging: “Klik met behandelaar belangrijk”

Wat vindt de Depressie Vereniging van deze uitkomsten? Directeur Nathalie Kelderman: “We herkennen het beeld en het is bemoedigend dat er veel hoge waarderingscijfers zijn. Uit het percentage onvoldoendes blijkt dat er ook veel beter kan. Dat mensen zich lang niet altijd gehoord voelen geeft aan dat de klik met de behandelaar sterk bijdraagt aan de ervaren kwaliteit. De lange wachttijden zijn gelukkig ook in het nieuws en vragen echt om meer inzet van Zorgverzekeraars en GGZ-instellingen. Het wordt tijd hier gezamenlijk een oplossing voor te vinden. Wanneer mensen te laat een behandeling krijgen worden de klachten onnodig erger, met alle gevolgen van dien.”

Elkaar helpen

De Depressie Vereniging roept iedereen op om gebruik te maken van ZorgkaartNederland en ervaringen te delen. Kelderman: “Niet alleen bij hele goede of slechte ervaringen, maar ook bij gemiddelde ervaringen. Hoe meer informatie mensen geven, hoe meer inzicht we krijgen in de kwaliteit van de zorg. Zo helpen we elkaar bij de keuze voor een behandelaar of instelling.”

Bron: zorgkaartnederland.nl

Dit bericht is 4954 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail