Zorgkantoren en landelijke organisaties cliëntondersteuning slaan handen ineen

Facebooktwitterlinkedinmail

22 februari 2019 –  Cliëntondersteuning moet beter aansluiten bij de cliënt en moet ook al geboden worden in de periode vóórdat de cliënt een Wlz indicatie aanvraagt bij het CIZ. Om dit te bereiken hebben zorgkantoren en landelijke organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden (zoals MEE en Zorgbelangorganisaties) een gezamenlijk plan opgesteld voor de komende twee jaar.  Samen willen ze de (onafhankelijke) cliëntondersteuning in de langdurige zorg verder verbeteren en versterken.

“Het is belangrijk dat mensen die met langdurige zorg in de Wlz te maken krijgen, goed geïnformeerd worden en bewust keuzes kunnen maken. Zij kunnen daarvoor gebruik maken van cliëntondersteuning: informatie, advies, bemiddeling en ondersteuning over en bij het regelen van langdurige zorg,” aldus Wout Adema, directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland, de organisatie die de zorgkantoren vertegenwoordigt. “Door cliëntondersteuning wordt de eigen regie van cliënten versterkt en dat vinden zorgkantoren erg belangrijk.”

De cliëntondersteuning van het zorgkantoor en onafhankelijke clientondersteuning vullen elkaar aan en versterken elkaar. Cliënten (met zorg en ondersteuning thuis of in een instelling) kunnen zelf kiezen voor cliëntondersteuning van het zorgkantoor of van een organisatie die onafhankelijke cliëntondersteuning levert. Eric Verkaar, directeur Zorgbelang Inclusief: “We hebben elkaar nodig om de onafhankelijke cliëntondersteuning nog beter te maken. Door samen te werken, maken we de kwaliteit en bereikbaarheid nog beter de komende jaren.” Ook Auke Blom, programmamanager Wlz bij MEE Nederland, beaamt dat: “We weten elkaar steeds beter te vinden en kunnen op die manier de ondersteuning optimaliseren.”

Bekendheid, kwaliteit en samenwerken staan centraal
De ontwikkelagenda (onafhankelijke) cliëntondersteuning richt zich op drie thema’s: Bekendheid en vindbaarheid, Kwaliteit en doelmatigheid en Samenwerken, verbinden en versterken. De zorgkantoren en organisaties werken samen aan een uniform (door partijen gedeeld) en gezamenlijk kwaliteitsproces voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Met hierin afspraken over het leveren van dezelfde kwaliteit en de beoordeling en meting daarvan, tegen zo min mogelijk administratieve lasten.

Om de bekendheid en vindbaarheid van (onafhankelijke) cliëntondersteuning bij Wlz-cliënten en bij verwijzers te vergroten, start dit jaar -op basis van extern onderzoek- een campagne. Hierover vindt afstemming plaats met de Vereniging Nederlandse Gemeenten in verband met de cliëntondersteuning in de Wmo. Daarnaast is leren van elkaar een belangrijk doel van de samenwerking, met en tussen de domeinen. Door nauwere samenwerking tussen organisaties voor onafhankelijke clientondersteuning en zorgkantoren wordt zo betere en meer passende ondersteuning van de cliënt mogelijk.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

Dit bericht is 2353 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail