Achterban MIND en VWS samen in gesprek over de Wet verplichte ggz

Facebooktwitterlinkedinmail

30 november 2023 – Op 5 oktober vond bij MIND een panelsessie plaats met beleidsmedewerkers van VWS en een groep ervaringsdeskundige cliënten en naasten over de Wet verplichte ggz (Wvggz). Op verzoek van VWS spraken de deelnemers over mogelijke verbeteringen in de Wvggz om zo te toetsen of de plannen aansluiten bij de wensen en behoefte van de mensen om wie het gaat; onze achterban. Belangrijkste punt waarover de deelnemers het eens waren, is het waarborgen van de eigen regie. Juist bij verplichte zorg en met het doel om dwang zoveel mogelijk te voorkomen.

Panelsessie met ervaringsdeskundigen
De beleidsmedewerkers van VWS zijn de Wvgzz op onderdelen aan het aanpassen naar aanleiding van de wetsevaluatie en de gesprekken met alle partijen hierover. Naar verwachting in het voorjaar van 2024 worden deze aanpassingen als voorstel via internet aan het veld en publiek voorgesteld waarop iedereen mag reageren. Tijdens de panelsessie bij MIND wilden de ambtenaren een aantal ideeën toetsen die zij in een eerdere sessie hebben opgehaald. Hoe zouden deze in de praktijk worden ervaren door betrokken cliënten en naasten? En wat zou hen geholpen hebben om hun situatie te verbeteren?

MIND was blij met het verzoek van VWS om een panelsessie te organiseren. MIND wil de rechtspositie van cliënten en naasten in de Wvggz bevorderen én bijdragen aan een werkwijze waar iedereen zich in kan vinden. Door zelf mee te denken en ervaringen aan te dragen in het ontwerpproces, hopen we op goede aanpassingen van de wet.

Gedegen voorbereiding
We hebben de panelsessie samen met onze interne werkgroep Dwang en drang, leden van onze achterban en VWS voorbereid. Vooraf hebben we samen een goed programma bedacht en vragen opgesteld om tot een goede dialoog te komen en daarin zoveel mogelijk de perspectieven van zowel cliënten als naasten gezamenlijk te horen. Vervolgens hebben we de oproep gedaan bij onze achterban om hieraan mee te doen. Hier kwam een mooi divers gezelschap op af, inclusief de werkgroepleden waren we met 15 mensen. Met zeer waardevolle bijdragen van allen.

Meer bekendheid voor eigen regie en verbetering communicatie
Onderwerpen die aan de orde kwamen, waren het Eigen Plan van Aanpak, of dit beter zou werken als het eerder of anders wordt aangeboden. Deelnemers spraken over wensen en voorkeuren in de procedures, over goede communicatie en informatie hiervoor en de rol van patiëntenvertrouwenspersonen (pvp). Ook werd gesproken over de invulling van de hoorplicht door de burgemeester. De deelnemers gaven veel waardevolle boodschappen mee. Ook kwamen er persoonlijke en soms ontroerende verhalen op tafel en veel tips en adviezen om zaken anders aan te pakken.

Meer educatie aan professionals over eigen regie instrumenten
Een naaste: “Ik heb van de termen zelfbindingsverklaring en Eigen plan van Aanpak nog nooit gehoord. Hoe zorgen we voor meer bekendheid hiervan, ook bij naasten?” Een ervaringsdeskundige werker: “Is het een idee om meer ervaringsdeskundigen in te zetten in organisaties? Mij lukt het bijvoorbeeld altijd een zorgkaart te maken”. Ook werd gepleit voor meer educatie en uitleg voor professionals voor alle eigen regie instrumenten en mogelijkheden. Een deelnemer merkte op dat een plan van aanpak of zorgkaart in de praktijk wel werd opgesteld, maar vervolgens in de la verdween. En dat een zelfbindingsverklaring vooral goed werkt als er ook een naaste betrokken is. De rechtspositie van de cliënt is vaak zwak ten opzichte van de professional voor het opstellen van de instrumenten, vooral in crisis. En deelnemers gaven aan dat er regelmatig niet naar naasten wordt geluisterd.

Wat betreft informatie voor betrokkenen, zei een cliënt: “Ik heb een duidelijk boekje met rechten en plichten heel erg gemist.” Een ander: ”Moet de behandelaar niet de plicht krijgen om die brief uit te leggen?“ En zo volgden nog veel meer tips. Ook gaan er gelukkig zaken goed, die wel al werken in de Wvggz en waar wel wordt geluisterd naar wensen en voorkeuren.

MIND is dankbaar aan alle deelnemers aan de panelsessie en heel benieuwd hoe de beleidsmedewerkers de input in hun voorstellen gaan verwerken. Via deze site houden we je op de hoogte.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 822 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail