Zorginkoopbeleid 2021: door COVID-19 mogelijk meer aanpassingen

Facebooktwitterlinkedinmail

2 april 2020 – Zorgverzekeraars publiceren uiterlijk 1 april volgens regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hun zorginkoopbeleid voor 2021. Ze geven daarin aan dat zij op dit moment nog niet goed kunnen inschatten of – en zo ja, in hoeverre – de corona-uitbraak gevolgen heeft voor de zorginkoop voor 2021. Mogelijk leidt dit gedurende 2020 nog tot aanpassingen van het zorginkoopbeleid.

De NZa vindt dit gezien de omstandigheden begrijpelijk. Als aanpassingen nodig zijn, verwachten zij dat deze tijdig, op de juiste plek en goed gemotiveerd gedaan worden, zoals in de regels staat. Zo borgen ze dat het contracteerproces transparant blijft.

In het zorginkoopbeleid omschrijft zorgverzekeraar onder andere de fases van de zorginkoop, de minimumeisen waaraan zorgaanbieders moeten voldoen voor een contract en het kwaliteitsbeleid dat de zorgverzekeraar hanteert bij de zorginkoop. In het zorginkoopbeleid vermeldt de zorgverzekeraar op welke wijze hij  bereikbaar is voor vragen. Bij vragen over consequenties van de crisis, kunnen aanbieders met hen contact opnemen.

Bron: nza.nl

Dit bericht is 4012 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail