Mentaal welzijn van jongeren verhogen door inzetten nieuwe technologieën

Facebooktwitterlinkedinmail

13 juli 2022 – Veel Nederlandse jongeren (12-25 jaar) ervaren depressieve gevoelens of angst. Dit heeft langdurige en ernstige negatieve effecten, zoals schooluitval, slechtere lichamelijke gezondheid en grotere kansenongelijkheid. Een onderzoeksteam onder leiding van prof.dr. Loes Keijsers, Erasmus Universiteit Rotterdam, prof.dr. Manon Hilligers, Erasmus MC en dr.ir. Willem Paul Brinkman, TUDelft hebben vier miljoen euro toegekend gekregen uit het Convergence Health & Technology Flagship programma voor onderzoek naar inzet van nieuwe technologie en verandering van het systeem ter voorkoming van geestelijke gezondheidsproblemen bij jongeren.

Geestelijke gezondheidsproblemen komen bij Nederlandse jongeren tussen de 12-25 jaar veel voor. Zeker 13-25% van hen ervaart depressieve gevoelens of angst. Dit heeft langdurige en ernstige negatieve effecten, zoals schooluitval, slechtere lichamelijke gezondheid en grotere kansenongelijkheid. Het leidt jaarlijks tot hoge maatschappelijke kosten. Behandeling komt vaak te laat en wachtlijsten zijn lang. Daarnaast is er in het huidige systeem weinig aandacht voor preventie. Daarom is een systematische verandering van ons gezondheidssysteem hard nodig. Maar hoe? Want adequate kennis ontbreekt en er zijn beperkte monitoring-tools en toegankelijke interventies zoals eHealth apps.

Loes Keijsers, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences: “In dit interdisciplinaire en interuniversitaire onderzoeksprogramma gaan we met geavanceerde real-time metingen en data-analyse aan de slag, onder andere door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie. We gaan op zoek naar de vroege kenmerken van geestelijke gezondheidsproblemen. We gaan werken aan hoe je nieuwe manieren kunt creëren om deze emotionele problemen eerder en beter op kunt sporen en jongeren sneller kunt verwijzen. Daar hoort het verbeteren van de besluitvorming over wie, welke interventie ter voorkoming van psychische klachten en wanneer nodig heeft bij. We gaan uitzoeken hoe de inzet van nieuwe technologisch-gedreven interventies, bijvoorbeeld eHealth hieraan kan bijdragen. “

“Dit doen we niet vanuit de ivoren toren maar bij elke stap in de onderzoeksfase betrekken we jongeren en professionals, opvoeders, professionals, en beleidsmakers erbij. Dit maakt onderdeel uit de duurzame infrastructuur en samenwerking tussen wetenschappers en de maatschappij die we ook met dit project willen realiseren. We streven dat over vijf jaar er kortere wachtlijsten zijn, en lagere maatschappelijke kosten van mentale gezondheidsproblemen. Het draait allemaal om het optimaal welzijn van alle jongeren. Daar doen we het voor.”

Convergence flagship programma Health & Technology
De Convergentie samenwerking tussen Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus MC en TU Delft wordt steeds verder vormgegeven. Een van de thema’s is Health & Technology (H&T). Met het H&T Flagship programma wordt de samenwerking tussen de universiteiten, disciplines en maatschappelijke partners gestimuleerd waarbij het oplossen van grote maatschappelijke problemen het uitgangspunt is. In dit project “Proactive Technology-supported prevention and Mental health in adolences” werken onderzoekers uit medische wetenschappen, sociale, gedrags- en geesteswetenschappen en technologie samen om deze grote transitie in de geestelijke gezondheidszorg te bevorderen. Het Erasmus Universiteit Campus Woudestein-team bestaat uit: dr. Joyce Weeland, dr. Annabel Vreeker, prof.dr. Marcus Specht (ESSB), Prof. Pilar Garcia-Gomez (ESE).

Bron: eur.nl

Dit bericht is 2388 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail