Wegwijzer biedt overzicht in wet- en regelgeving voor psychologen in gezondheidszorg

Facebooktwitterlinkedinmail

6 maart 2023 – Alle psychologen moeten goed op de hoogte zijn van de wettelijke bepalingen die in de gezondheidszorg van toepassing zijn. Makkelijker gezegd dan gedaan, want het is vaak ingewikkeld en soms ondoorzichtig. Het Nederlands Instituut voor Psychologen  (NIP) lanceert daarom de Wegwijzer wet- en regelgeving voor alle psychologen in de gezondheidszorg, een kosteloos beschikbaar hulpmiddel en naslagwerk.
 
Welke informatie over mijn cliënt mag ik verstrekken wanneer de politie, het UWV of een advocaat daarom vraagt? En onder welke voorwaarden? Hoe moet ik handelen bij wilsonbekwaamheid? Wat moet ik doen als ik geen overeenstemming met mijn cliënt heb over het beëindigen van een behandelingsovereenkomst? Het zijn vragen waar veel psychologen in de gezondheidszorg mee zitten. Zij moeten namelijk goed op de hoogte zijn van alle relevante wettelijke bepalingen.

Monique Rook, directeur bij het NIP: “Er is grote behoefte aan een makkelijke handleiding in het woud van vele wetten en regels, dat merken we bijvoorbeeld ook tijdens ons spreekuur Beroepsethiek, dat beschikbaar is voor onze leden. Als beroepsvereniging vinden we het belangrijk om kennis toegankelijk te maken. Met deze Wegwijzer presenteren we een laagdrempelig hulpmiddel dat daar een bijdrage aan levert. Het is zo niet alleen nuttig voor alle psychologen, maar ook voor bijvoorbeeld cliënten, advocaten en leden van tuchtcolleges.”

 Eén geheel met Beroepscode, AST-NIP en tuchtrecht
Naast de bundeling van relevante wet- en regelgeving, wordt in de Wegwijzer ook aandacht besteed aan uitspraken van de tuchtrechter. Zo is het een belangrijke aanvulling op de Beroepscode en de Algemene Standaard Testgebruik (AST) van het NIP.

Het geheel is, naast vakinhoudelijke richtlijnen en veldnormen, onderdeel van de professionele standaard voor psychologen in de gezondheidszorg. Dit is de kapstok voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Ook de tuchtrechter kan deze professionele standaard betrekken bij het toetsen van het beroepsmatig handelen van psychologen.

Voor in de agenda: webinar
Op 14 maart organiseert het NIP een gratis webinar naar aanleiding van het verschijnen van de Wegwijzer. We beantwoorden dan de meest gestelde vragen in de praktijk van de gezondheidszorg en we vertellen natuurlijk meer over het gebruik van de Wegwijzer. Na een introductie van Monique Rook, directeur van het NIP, zullen Kees Jan van der Boom, klinisch psycholoog en voorzitter van de Centrale Commissie beroepsethische zaken (BEZ) en Henk Geertsema, gezondheidszorgpsycholoog, de deelnemers meenemen in de belangrijkste thema’s in de Wegwijzer en hoe ze deze het beste kunt gebruiken. Zij beantwoorden vervolgens samen met Rosalinde Visser, senior beleidsmedewerker beroepsethiek van het NIP, veel gestelde vragen, die ook in de Wegwijzer aan de orde komen.

Het NIP voor psychologen
Wij staan op voor onze beroepsgroep en doen er alles aan om (toekomstige) psychologen de juiste support te bieden. Of het nu gaat om het verbreden of verdiepen van de vakkennis, het versterken van hun positie of het toegankelijker maken van het beroep. Meer over het NIP.

DOWNLOAD DE WEGWIJZER WET- EN REGELGEVING VOOR PSYCHOLOGEN

Bron: psynip.nl

Dit bericht is 896 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail