Vooral vrouwen met autisme krijgen vaak verkeerde diagnose

Facebooktwitterlinkedinmail

19  juni 2020 – Mensen met autisme krijgen vaak verkeerde diagnose– Bij vermoedelijk één op de drie mensen met autisme wordt aanvankelijk een verkeerde diagnose gesteld. Als je alleen kijkt naar vrouwen met autisme is dat bij bijna één op de twee. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Nederlands Autisme Register. Uit een ander recent onderzoek blijkt dat mensen met autisme ook regelmatig ten onrechte de diagnose schizofrenie krijgen.

Van alle in totaal ruim duizend onderzochte deelnemers met autisme van het Nederlands `Autisme Register kreeg maar liefst 37 procent mogelijk minimaal één verkeerde diagnose. Dit blijkt uit nog ongepubliceerd onderzoek van cognitief neuropsycholoog Vasiliki Kentrou. Bij vrouwen was dit vaker het geval dan bij mannen. ’Bij 47 procent van de vrouwen met autisme was eerder minimaal één andere diagnose vastgesteld die later kwam te vervallen’, aldus Kentrou in het deze week verschenen Autisme Magazine. ‘Vaak ging het daarbij om diagnoses als stemmingsstoornis, angststoornis of een persoonlijkheidsstoornis. Ter vergelijking: bij mannen was dat 27 procent.’ 

Misdiagnose

Voor psychologen en psychiaters kan het volgens Kentrou ingewikkeld zijn dat veel mensen naast autisme nog één of meer andere diagnoses hebben. Vooral angst en depressie komen onder de doelgroep opvallend veel voor. ‘Symptomen van deze bijkomende aandoeningen kunnen die van het autisme maskeren. Een zorgverlener kan bijvoorbeeld geneigd zijn om zich vooral te focussen op de acute symptomen van een depressie, en daardoor de onderliggende en onbehandelde symptomen van autisme niet herkennen.’

Overprikkeld

Een andere recente studie, die binnenkort wordt gepubliceerd in het blad European Psychiatry, laat ook zien dat misdiagnoses mogelijk een urgent probleem vormen in de psychiatrie. Van enkele honderden onderzochte patiënten van de Nederlandse zorginstelling GGNet heeft de helft een verkeerde, onvolledige of verouderde diagnose. Veel patiënten met de diagnose schizofrenie blijken bijvoorbeeld in werkelijkheid autisme te hebben.’De wanen en stemmen die zo kenmerkend zijn voor schizofrenie, kunnen evengoed bij autisme voorkomen als mensen overprikkeld raken’, aldus psychiater en onderzoeker Mike Veereschild in Trouw.

Medicatie afgebouwd

Volgens Trouw is bij twee derde van alle onderzochte patiënten de medicatie inmiddels fors afgebouwd. Veereschild: ‘Sommigen namen drie soorten antipsychotica of andere medicijnen in te hoge doses of in gevaarlijke combinaties. Na het afbouwen daalde het aandeel patiënten met ernstige bijwerkingen van 38 naar 23 procent.’ Vier op de tien patiënten zijn inmiddels ontslagen uit de kliniek.

Door Julie Wevers

Dit bericht is 12792 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail