VIPP GGZ, laatste etappe in zicht

Facebooktwitterlinkedinmail

19 november 2021 – In 2017 stonden er 89 ggz-instellingen aan de start van VIPP GGZ. 1 november was de oorspronkelijk deadline van de regeling. Er mocht uitstel worden aangevraagd tot 1 april 2022. Toch hadden op 1 november 22 instellingen de finish al gehaald en waren er 13 bezig met de laatste meters. Daarom staan we graag even stil bij deze mijlpaal. Bekijk het actuele overzicht van behaalde audits. 

VIPP GGZ in het kort
VIPP GGZ regeling gaat over het beter inzicht geven aan patiënten in hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en het stimuleren van e-health.

Deze regeling draagt bij aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van administratieve lasten. Ook geeft het een impuls aan sectoroverstijgende samenwerkingen. Het programmamanagement wordt uitgevoerd door de Nederlandse ggz.

Slotbijeenkomst
Donderdag 21 april 2022 vindt de slotbijeenkomst VIPP GGZ plaats van 15.00-18.00 uur. We hopen dat we elkaar dan live kunnen ontmoeten. De bijeenkomst is toegankelijk voor alle betrokkenen bij VIPP GGZ en anderen met interesse in digitale uitwisseling in de zorg. Aanmelden kan op de webpagina VIPPGGZ.

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 1642 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail