MIND: oproep om medicatieafbouw serieus te nemen

Facebooktwitterlinkedinmail

18 november 2021 –  Jaarlijks gebruiken 3 miljoen mensen met psychische klachten medicijnen. Zij, en hun naasten en behandelaars, worstelen met vragen over onder andere de afbouw van medicatie. Er is een grote behoefte aan betrouwbare en toegankelijke informatie hierover. MIND roept op om medicatieafbouw serieus te nemen.

Het afbouwen van medicatie is voor vele cliënten een wens maar is vaak niet eenvoudig. Het begint met de inschatting of medicatie nog nodig is, wat het juiste moment is om te stoppen en op welke wijze het beste kan worden afgebouwd. De afgelopen weken was opnieuw aandacht voor tekortkomingen in de mogelijkheden om medicatie te kunnen afbouwen. Radar toonde op 11 oktober in haar uitzending dat 40% van de mensen die medicijnen slikt, nooit tussentijds een beoordeling krijgt en daardoor mogelijk langer medicatie gebruikt dan nodig is.

Kassa! besteedde op 2 oktober aandacht aan verzekeraars die de afbouw van antidepressiva voor sommige mensen hinderen door aangepaste doseringen via taperingstrips niet te vergoeden. Hoewel enkele standaard afbouwdoseringen wel worden vergoed, vindt MIND het schrijnend dat verzekeraars niet tegemoet lijken te komen aan de behoefte van cliënten en naasten. Het is wenselijk dat verzekeraars zich inzetten om de kosten voor afbouwopties te minimaliseren.

Wat is afdoende bewijs?
Er zijn momenteel discussies gaande over passende bewijsvoering die noodzakelijk is voor het vergoeden van bepaalde vormen van afbouwmedicatie. We willen oproepen om deze discussie serieus te nemen en met elkaar het gesprek aan te gaan over evidence-based medicine en innovatieve vormen van wetenschappelijk onderzoek.

Afbouwprobleem bij alle psychofarmaca
De discussie in de media en daarmee in de maatschappij richt zich nu op de veel gebruikte antidepressiva. MIND wil dat voor alle psychofarmaca meer duidelijkheid komt en dat hulpverleners met regelmaat met alle mensen het gebruik van hun psychofarmaca beoordelen. MIND roept apothekers, huisartsen en psychiaters op om mensen met vragen en wensen om hun medicatie af te bouwen, goed voor te lichten, te begeleiden en te faciliteren. In onze ogen zouden zij in het algemeen meer aandacht moeten besteden aan passende dosering.

Aandacht voor begin en eind
Niet alleen met de afbouw worstelen cliënten, naasten en hulpverleners. De informatievoorziening over psychofarmaca is versnipperd. Er wordt momenteel overleg gevoerd met een aantal partijen die een rol spelen in de informatievoorziening over psychofarmaca. We willen deze informatievoorziening verbeteren, zodanig dat de informatie aan gaat sluiten bij de vele vragen die er bij gebruikers van psychofarmaca leven. Goede informatie is nodig over eventuele bijwerkingen, de gevolgen voor afbouw, de kosten en de alternatieven. Verder zijn wij voorstander van goede, professionele begeleiding zoals bijvoorbeeld geboden wordt door de afbouwpoli van GGZ Ingeest. Wij hopen dat meer van deze initiatieven zullen volgen.

Medicatie als middel en niet als doel
Tot slot wil MIND de maatschappelijke discussie aangaan over het doel om medicatie bij psychische klachten in te zetten. Psychofarmaca lossen bij psychische klachten doorgaans niet de oorzaak van het probleem op, maar vormen een medisch hulpmiddel om iemand beter te laten voelen en om sociaal en maatschappelijk te kunnen functioneren. Dit zal meegenomen moeten worden in de afweging om tot medicatie over te gaan of te beëindigen: draagt de medicatie hiertoe (nog) bij of juist niet.

Heb je vragen of ideeën over psychofarmaca in de ggz? Neem contact op met de MIND werkgroep psychofarmaca via voorzitter@plusminus.nl of  monique.vandeneijnden@wijzijnmind.nl

Lees deze tips op de site van MIND  voordat je start met het nemen van medicijnen.

Bron: mindplatform.nl 

Dit bericht is 2490 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail