Zorgbeweging Samen Beslissen groeit en sluit 7 nieuwe zorgpartners aan

Facebooktwitterlinkedinmail

20 januari 2022 – Dat Samen Beslissen in de zorg belangrijk is, onderstreept de gelijknamige landelijke campagne die op 6 september 2021 is gelanceerd. In samenwerking met 15 verschillende partners uit de zorg is uitgebreid aandacht gevraagd voor dit onderwerp in een campagne die zich richt op zorggebruikers én zorgverleners. De eerste fase van deze 16-maanden durende campagne heeft veel mensen bereikt en leidde tot grote interesse bij andere organisaties uit de zorg. Met als gevolg dat de verenigingen van bedrijfsartsen, apothekers, ggz-professionals, ggz-patiënten, tandartsen, kraamzorg en verloskundigen zich vanaf januari 2022 ook aansluiten bij deze beweging. MIND en AkwaGGZ hebben zich ook aangesloten om het patiëntenperspectief binnen de ggz in de campagne goed naar voren te laten komen.

Om tot de beste zorg te komen, hebben zorgverlener en patiënt elkaar nodig. Want door samen te beslissen zijn mensen meer tevreden over de zorg en ondersteuning en houden zij zich beter aan de afspraken die zij met hun zorgverlener maken. Helaas is Samen Beslissen in de zorg nu nog te weinig ‘samen’. Zo overschatten zorgverleners de mate waarin zij samen beslissen en maakt 7 op de 10 een voorselectie van behandelmogelijkheden. Daarnaast zegt 46 procent van de zorgverleners dat zij met de patiënt samen de beslissing nemen. Slechts 37 procent van de patiënten ervaart dit ook zo. Er is ruimte voor verbetering als het gaat om Samen Beslissen. Daar zijn de nieuwe partners het mee eens. Vanaf januari 2022 sluiten daarom naast Akwa en MIND de volgende nieuwe partners zich aan: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, Bo Geboortezorg en de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.

“Juist tijdens een behandeling kan werk een positief effect hebben”
Samen Beslissen speelt ook bij bedrijfsartsen en hun patiënten. “Werk is bij uitstek een belangrijk thema bij mensen die zorg krijgen of onder behandeling staan”, zegt Gertjan Beens van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). “Werk zorgt onder andere voor sociale contacten, betekenis en structuur. Als je ziek bent en werken niet meer gaat, dan vallen die elementen weg. Dat heeft veel impact. Juist tijdens een behandeling kan werk een positief effect hebben. De bedrijfsarts kan de werkende bijvoorbeeld adviseren over de gevolgen van de behandeling voor het werk en welke vragen te stellen aan de behandelend specialist. Zo kunnen zorgverlener en zorggebruiker samen antwoord geven op wat wel mogelijk is en in overleg de inhoud en de intensiteit van het werk bepalen. Dit is Samen Beslissen tussen bedrijfsartsen en hun patiënten in de praktijk.”

Samen Beslissen in de apotheek
De bijna 2.000 apotheken in Nederland worden jaarlijks zo’n 32 miljoen keer bezocht door patiënten. Samen Beslissen draagt onder andere bij aan een hogere therapietrouw van de patiënt. Belangrijk bij bijvoorbeeld het innemen van medicijnen. Zodoende komt ook een apotheker in situaties waar er samen beslist moet worden. Aris Prins, voorzitter bij apothekersorganisatie KNMP: “In de apotheek kan dat bijvoorbeeld tijdens een farmaceutisch consult. Dit is het gesprek tussen de patiënt en de apotheker, waarin de zorgvragen en -behoeften van de patiënt worden besproken. Het is belangrijk dat dit gesprek plaatsvindt op basis van wederzijds vertrouwen en resulteert in een gezamenlijk besluit. Veel patiënten hebben behoefte aan samen met de apotheker beslissen over de best mogelijke behandeling, zeker wanneer zij chronisch medicijnen gebruiken. “Zo kan er samen beslist worden over welk medicijn het best bij iemands situatie past. Prins: “Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop medicatie moet worden ingenomen of toegediend, de frequentie en eventuele bijwerkingen.”

Over de campagne Samen Beslissen
De campagne Samen Beslissen is een initiatief van het programma Uitkomstgerichte Zorg. Dit programma zet zich binnen de medisch-specialistische zorg in voor meer inzicht in zorguitkomsten en voor meer Samen Beslissen. De campagne is gestart binnen de medisch-specialistische zorg, huisartsenzorg, paramedische zorg en wijkverpleging. De komende anderhalf jaar spreken deze vier sectoren dezelfde taal als het om Samen Beslissen gaat. Een mooi signaal naar patiënten en cliënten. Samen Beslissen is overal belangrijk. Of je nou naar de huisarts, het ziekenhuis, een paramedische zorgverlener gaat of thuis zorg ontvangt.

Bekijk hier de toolkits die MIND en Akwa bieden op het gebied van Samen Beslissen in de ggz

Bekijk hier de campagne in het kader van Samen Beslissen: ‘Begin een goed gesprek’

Bron: mindplatform.nl 

Dit bericht is 1564 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail