4 december 2015 – Nederland geeft naar verhouding vrij veel geld uit aan korte opnames voor psychische problemen en gedragsstoornissen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft het vrijdag gepubliceerd. Volgens het CBS heeft Nederland naar verhouding “een ruim en open aanbod” aan behandelingen.De cijfers…

3 december 2015 – In de hulpverlening aan vluchtelingen is versterking mogelijk. Dit blijkt uit een onderzoek dat voor het NIP is uitgevoerd door Arq Psychotrauma Expert Groep. Het NIP heeft opdracht gegeven tot dit verkennend onderzoek om meer inzicht te krijgen in de opvang en organisatie van de psychologische hulpverlening aan vluchtelingen in Nederland….