Versterk de psychische zorg aan vluchtelingen

Facebooktwitterlinkedinmail

vluchtelingen

3 december 2015 – In de hulpverlening aan vluchtelingen is versterking mogelijk. Dit blijkt uit een onderzoek dat voor het NIP is uitgevoerd door Arq Psychotrauma Expert Groep.

Het NIP heeft opdracht gegeven tot dit verkennend onderzoek om meer inzicht te krijgen in de opvang en organisatie van de psychologische hulpverlening aan vluchtelingen in Nederland. Er is een inventarisatie gemaakt van veelvoorkomende hulpvragen van vluchtelingen aan zorgverleners en hoe daar in de praktijk mee om wordt gegaan. Eén van de conclusies van deze verkenning luidt dat er in Nederland een goede structuur van de geestelijke gezondheidszorg voor vluchtelingen is, maar dat er ook lacunes zijn.

Asielzoekers en vluchtelingen hebben vaker dan gemiddeld psychische klachten. Wanneer de juiste hulp te lang op zich laat wachten lopen spanningen onnodig op, verergert de problematiek voor de individuele vluchteling en ontstaat er meer overlast voor de omgeving (onder andere onrust, ruzie, agressie). Hoewel er psychische zorg beschikbaar is voor deze groep mensen, blijkt dat in de praktijk een deel van de asielzoekers met psychische problemen toch tussen wal en schip raken.

Oplossingen hiervoor liggen in de versterking van de hulpverleningsstructuur, met speciale aandacht voor de mogelijke rol van psychologen. Daarbij kan gedacht worden aan  het trainen van de vrijwilligers die werken met vluchtelingen en  het versterken van toegankelijke psychologische hulp en het adequaat doorverwijzen als er gespecialiseerde hulp nodig is.  Ook moet worden geïnvesteerd in preventie en mogelijkheden van E-health. Verder wijst het rapport er op dat door middel van dagbesteding en activering de zelfredzaamheid kan worden versterkt.

Het volledige rapport is hier te lezen. (Pdf)
Ga naar het themadossier Vluchtelingenkinderen

Bron: psynip.nl 

Dit bericht is 10210 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail