hulphond, dieondersteunde therapie,

8 januari 2022 – Hulphond Nederland is als eerste instelling wereldwijd geaccrediteerd voor dierondersteunde therapie. De internationale overkoepelende organisatie Animal Assisted Interventions International heeft Hulphond Nederland geaccrediteerd voor zowel haar dierondersteunde therapie als voor de gehele bedrijfsvoering. Voor mensen met een psychische hulpvraag betekent dit dat zij er van op aankunnen dat  Hulphond Nederland een…

hulphond, psycho sociale hulphond

15 maart 2021 – Een officiële opgeleide hulphond kost tussen de tien- en vijfentwintigduizend euro. Dat wordt door de zorgverzekeraars niet vergoed als het gaat om psychische klachten. Hulphonden voor mensen die slechthorend, doof, slechtziend of blind zijn worden wel vergoed. Waarom wordt dit niet vergoed voor mensen met psychische aandoeningen? In de twee meest…

17 april 2018 – De faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht start een onderzoeksproject naar de inzet van een hulphond bij veteranen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Sinds 2012 is een aantal hulphonden bij veteranen met PTSS geplaatst, om deze (oud-)militairen in hun behandeling te ondersteunen. Deze training en plaatsing werd met name gedaan door Stichting Hulphond…