9 januari 2024  – De missie van de Nederlandse ggz is om samen te werken aan een mentaal veerkrachtige, inclusieve en veilige samenleving. Daar werken wij dagelijks met veel energie aan samen met al onze professionals in de ggz-sector. Om onze inzet en activiteiten hierop gericht in te kunnen zetten, en zo de impact van…

Jeroen Pepers, de Nederlandse ggz

28 februari 2023 –  Het bestuur van de Nederlandse ggz heeft Jeroen Pepers benoemd als nieuwe directeur van de Nederlandse ggz, de branchevereniging voor de ggz en verslavingszorg. Hij volgt in deze positie Veronique Esman op die per 1 januari 2023 directeur van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen is.  Jeroen Pepers is sinds 2016 directeur…

Landelijk Centrum Seksueel Geweld, centrum seksueel geweld, inkomen, subsidieoproep, suïcidepreventie, behandeling depressie, eigen bijdragen, miljoenensubsidie, loonsverhoging, geld, gelukkig, subsidieregeling, zorgbonus, zelfstandige psychiaters, zorgsalaris, eigen risico , actieprogramma, jeugdzorg, investering, herstelspecial, zelfregie, herstelinitiatieven, steunpakket,

11 september 2021- De Nederlandse ggz roept, samen met CNV, PSW Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk, Actiz, CNV Zorg & Welzijn, FBZ vakbond voor zorgprofessionals, Federatie Medisch Specialisten FNV Zorg & Welzijn, InEen, NU’91, Jeugdzorg Nederland, V&VN, Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlands Huisartsen Genootschap, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Sociaal Werk…

arbeidsmarkt in de zorg, armoede- en schuldenbeleid, VWS-begrotingsdebat, toegang, ggz en jeugdzorg , MIND, de nederlandse ggz, zelfregiecentra, kamerdebat ggz, , politiek, integraal zorgakkoord, Liza, psychologen, de nederlandse ggz, preventie, regeldruk, SER-rapport, verslaving, specialistische ggz-klinieken, K&J-psycholoog NIP, voorjaarsnota, eigen bijdrage jeugdhulp, tweede kamer, sluitingen, brandbrief, kamerbrief, hoofdlijnendebat , begrotingsbehandelingen , preventieakkoord, mentale gezondheid, topggz, wet verplichte ggz, het grote zorgdebat, jeugdwet , betere ggz, wachte

28 augustus 2020 – Input van de Nederlandse ggz voor de verkiezingsprogramma’s en de contourennota VWS. Een mentaal veerkrachtige, inclusieve en veilige samenleving is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Waar de ggz goed is in de behandeling van psychische aandoeningen en begeleiding bij psychische kwetsbaarheden, zijn maatschappelijke partners dat in de aanpak van problemen op…

langdurige ggz, regionale doorzettingsmacht , wachttijden ggz, versneller, zorg op maat, wachten wachtlijsten, wachttijden, jeugdzorg

29 juni 2020 –  Het hardnekkige probleem van de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg vraagt om vergaande, structurele oplossingen. Daarvoor pleit de Nederlandse ggz in reactie op het rapport ‘Geen plek voor grote problemen’ van de Algemene Rekenkamer dat vorige week werd gepubliceerd. De Algemene Rekenkamer schrijft dat het overgrote deel van de 1,3 miljoen…