Onderhandelingsakkoord over aanvullende loonsverhoging ggz

Facebooktwitterlinkedinmail

16 mei 2023 –  Sociale partners in de ggz hebben een onderhandelingsakkoord bereikt over een aanvullende loonsverhoging op de lopende CAO. De komende periode worden de achterbannen hierover geraadpleegd. De raadpleging duurt tot begin juni.

De cao van de ggz-sector loopt weliswaar tot 1 januari 2025, maar de leden van de Nederlandse ggz vonden dat niet tot die tijd kon worden volstaan met de in 2021 in de cao-ggz vastgelegde loonontwikkeling. Net als alle medewerkers in de zorg hebben ook de mensen die werken in de ggz te maken met kostenstijgingen en verdienen ze een loonsverhoging. Daarom zijn we sinds begin deze maand met de vakbonden hierover in gesprek.

Nieuwe ramingen geven ruimte
De leden van de Nederlandse ggz zijn al sinds najaar 2022 op zoek naar financiële ruimte om een loonstijging mogelijk te maken. Deze werd niet gevonden omdat ook zorginstellingen zelf hebben te maken met de hogere kosten en een miljoenenverlies door onder andere de gevolgen van invoering van het nieuwe bekostigingssysteem (het zorgprestatiemodel). Maar door de nieuwe ramingen van het CPB eind maart, blijkt de loonruimte ten opzichte van de prognose aan het begin van de huidige looptijd sterker gestegen dan werd verwacht. We hebben toen contact gezocht met de bonden FNV, CNV, NU’91 en FBZ om te onderzoeken hoe we de salarissen van de medewerkers kunnen verhogen.

Wat staat in het onderhandelingsakkoord?
Als onze leden en de achterbannen van de vakbonden akkoord geven, krijgen de medewerkers in de ggz per:

  • 1 november 2023 5 procent erbij, met een bodem van € 150,- en een plafond op € 300,-
  • 1 augustus 2024 een eenmalige uitkering van 1 procent van het jaarsalaris
  • 1 december 2024 4 procent erbij, met een bodem van € 120,- en een plafond op € 240,-.
    Dit is bovenop de afgesproken 2 procent per 1 mei 2023 en 2 procent per 1 januari 2024.

Het kan alleen als financiers zich houden aan afspraken
Van groot belang voor de uitvoering van deze afspraken is dat de financiers in de ggz (zorgverzekeraars, zorgkantoren, DJI en gemeenten voor Wmo en Jeugdwet) de door de nieuwe CPB raming beschikbaar gekomen loonruimte via de contractering daadwerkelijk inzetten in de ggz. Anders kan het voor ggz-aanbieders echt niet uit. De leden van de Nederlandse ggz zijn voor dit onderhandelingsakkoord een flinke stap verder gegaan dan dat het huishoudboekje strikt genomen toelaat. Werkgevers vertrouwen erop dat de financiers zich houden aan de landelijke afspraken.

Oproep aan minister Helder voor half miljard blijft staan
Overigens blijft onze oproep aan minister Helder staan om een half miljard euro vrij te maken om de loonkloof voor de ggz te dichten. Al jaren staat het salaris van medewerkers in de ggz (en overigens geldt dat voor de hele zorg) op grote afstand van andere sectoren. In het advies ‘Aan de slag voor de zorg’ van de Sociaal Economische Raad (SER) uit 2021 is berekend dat de lonen in de zorg zo’n 9 procent achterliggen op de lonen in de marktsector, vooral de middengroepen in de zorg lopen nog steeds flink achter. Om toegankelijkheid en beschikbaarheid van geestelijke gezondheidszorg op peil te houden is deskundig personeel cruciaal. We moeten medewerkers voor de ggz dus kunnen aantrekken en behouden. Daarvoor is het dichten van de loonkloof belangrijk. Maar instellingen kunnen dat niet alleen betalen en met de extra loonruimte wordt nu alleen voorkomen dat de relatieve achterstand groter wordt. Hulp van de minister blijft hard nodig.

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 4716 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail