Succesvolle pilot meldpunt crisisdienst GGZ buiten kantooruren

Facebooktwitterlinkedinmail

6 mei 2019 – Mensen die in een acute psychiatrische crisis terechtkomen dienen zo goed en zo snel mogelijk geholpen te worden. De crisisdienst van GGZ NHN heeft sinds kort ook na kantoortijd een meldpunt waar verwijzers acute crises kunnen melden. Daar vindt triage plaats met behulp van de landelijke triagewijzer GGZ en worden passende interventies uitgezet om de crisis op te heffen.

Een belangrijk gezamenlijk doel van de regio is het verbeteren van de afhandeling van meldingen bij de Meldkamer politie (MKP) en Meldkamer ambulance (MKA) over personen met verward gedrag en meldingen door huisartsen. De eerste resultaten van het meldpunt crisisdienst GGZ zijn veelbelovend.

Belangrijke rol triageverpleegkundigen

In 2018 heeft er van september tot en met december een pilot gedraaid bij GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN). In Heiloo is nu ook buiten kantoortijd een meldkamer ingericht waar gespecialiseerde triageverpleegkundigen alle meldingen van verwijzers over psychiatrische crises verwerken. Dit is een nieuwe functie binnen de geestelijke gezondheidszorg in de regio Noord-Holland Noord.

“Voorheen gingen alle meldingen koud van de meldkamer naar de dienstdoende arts of verpleegkundige. Die hebben oproepdienst, en zijn niet altijd in staat om de melding direct aan te nemen omdat ze vaak bezig zijn met een crisisconsult,” aldus Nancy Majoor, teamleider van het meldpunt crisisdienst. “Dit zorgde er dikwijls voor dat de afhandeling van een nieuwe crisis vertraging opliep, en dat is onwenselijk in een crisissituatie. Iemand heeft hulp nodig, en kan daar niet altijd op wachten.”

De triagist inventariseert de gegevens, beoordeelt of er sprake is van psychiatrische problematiek en stelt de hulpvraag vast.

Specialist aan het begin van de acute keten

Majoor vertelt enthousiast over de ervaringen en de resultaten die zijn behaald. Zij wijst erop dat in de pilotfase 1251 meldingen zijn verwerkt. Dat zijn er grofweg 10 per dag buíten kantooruren.
Door de nieuwe werkwijze zijn de aanrijtijden bij een crisissituatie verbeterd. “Dit komt door de betere planning, maar ook door de triage die in een vervolgactie op maat voorziet. Het komt regelmatig voor dat de triagist de melding afhandelt zonder dat de crisisdienst ingeschakeld hoeft te worden. Dat is de meerwaarde van specialisten aan het begin van de acute keten.”

Het meldpunt crisisdienst GGZ wordt bemand door de triagisten. Deze verpleegkundigen zijn opgeleid om op methodische wijze de urgentie van de melding te bepalen en deze van een passende interventie te voorzien. Zij maken hierbij gebruik van de landelijke triagewijzer GGZ.

Deze professionals staan aan de basis van elke crisisafhandeling. De triagist inventariseert de gegevens, beoordeelt of er sprake is van psychiatrische problematiek en stelt de hulpvraag vast. Er worden vervolgacties afgestemd met de hulpverleners in de crisisdienst, er kan bijvoorbeeld een huisbezoek plaatsvinden. Indien de hulpverleners van de crisisdienst een opname indiceren dan coördineert de triagist dit. Het vervoer wordt ook geregeld vanuit het meldpunt crisisdienst. Dat kan een ambulance zijn via de meldkamer, maar bij voorkeur de cliëntvriendelijke Diligence. Tevens onderhoudt de triagist contact met de cliënt en de verwijzer over de planning van de crisisdienst. Dat geeft duidelijkheid en rust. “Uiteraard helpt het dat er nieuwe richtlijnen zijn om te triageren, maar het succes zit hem óók in de deskundigheid en het enthousiasme van de verpleegkundigen,” voegt Majoor toe als onmisbaar ingrediënt van deze pilot.

Digiteam GGZ NHN

Voor de ruim 12000 cliënten die in zorg zijn bij GGZ NHN is een apart Digiteam actief. Met dit team kunnen mensen via een beveiligde videoverbinding, of telefonisch, contact leggen als zij een urgente zorgvraag hebben die niet kan wachten. “Het Digiteam is dag en nacht bereikbaar en heeft een preventief effect. Cliënten die contact opnemen kunnen hun verhaal kwijt en krijgen professioneel advies van de psychiatrisch verpleegkundige. Dit voorkomt in veel gevallen dat onrust ontaard in een crisis, en ontlast daarmee de crisisdienst.” vertelt Majoor.

Vervolg van de pilot

GGZ NHN heeft op basis van de resultaten van de pilot besloten door te gaan met het meldpunt. Daarnaast wordt met de GGD en de meldkamers politie en ambulance samen gewerkt om in 2019 te komen tot een algemeen meldnummer waar professionals én burgers terecht kunnen met hun zorgen over mensen met bijvoorbeeld verward gedrag. Hierbij heeft GGD Hollands Noorden de regie.

Bron: mensenmetverwardgedrag.nl

Dit bericht is 3171 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail