7 juli 2016 – Rotterdam start na de zomer een Advies- en Meldpunt verwarde personen. Familie, buren en andere Rotterdammers kunnen 24 uur per dag hun zorgen en signalen over verwarde personen in hun omgeving kenbaar maken. Een melding wordt gevolgd totdat zeker is dat de passende vervolgstap is gezet. Zodat de benodigde zorg (in…