Steeds meer mensen gezond en gelukkig in Den Haag

Facebooktwitterlinkedinmail

28 juni 2021 – Gezond en gelukkig in Den Haag wil dat alle Hagenezen de kans krijgen gezond en gelukkig te zijn. Dat klinkt ambitieus en dat is het ook. Gezond en gelukkig in Den Haag wil dat alle Hagenezen de kans krijgen gezond en gelukkig te zijn. Dat klinkt ambitieus en dat is het ook. Doordat we integraler naar gezondheid kijken boeken we resultaat. En daar is Marjolein Oudshoorn, verantwoordelijk voor het programma, trots op.

Gezondheidskansen zijn oneerlijk verdeeld. Ze zijn afhankelijk van geboorteplek, opleiding en inkomen. Daardoor zijn de (sociale) verschillen in de wijken groot. Doordat wij de verbinding tussen het sociaal en medisch domein zoeken, denken we de verschillen te kunnen verkleinen. We zetten het leven, de gezondheid, van de Hagenees centraal en niet de behandeling of regeling van de gemeente, zoals bijvoorbeeld de WMO. Wat heb je nodig om gelukkig en gezond te leven.

Binnen de domeinen zorg en welzijn wordt op verschillende manieren gewerkt, zijn er verschillende financiële geldstromen en werken er professionals met allemaal hun eigen vakgebied. Voor alle disciplines afzonderlijk gaat het goed, maar de integrale aanpak ontbrak. De gemeente Den Haag, zorgverzekeraars, GGD Haaglanden en de zorg en welzijnsorganisaties in de regio willen dit veranderen en hebben nog maar één, gezamenlijk, doel: duurzame medische en sociale zorg aanbieden, voorkomen van gezondheidsproblemen door vroege signalering, beheersen van de kosten én zorgen voor voldoende en gemotiveerde zorg- en welzijnsmedewerkers. Positieve gezondheid en daarmee geluk creëren is de basis voor het preventieakkoord dat de partijen een jaar geleden ondertekenden.

Resultaten
Iedereen steekt zijn nek uit door verder te kijken dan de belangen van de eigen organisaties. Ze willen allemaal meewerken aan deze beweging en dat is uniek. Andere organisaties kunnen altijd blijven aanhaken. De kracht zit bij de partners binnen het netwerk. Meestal begint een project op wijkniveau. Daar wordt geoefend in het klein en als het succesvol is wordt het opgeschaald. Een mooi voorbeeld is ‘Welzijn op recept’. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts deze patiënten door naar een welzijnscoach. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk, eenzaamheid etc. Dit was een succes in de wijk en wordt nu door welzijnsorganisatie Xtra en huisartsenkoepel Hadoks verder uitgerold in de rest van Den Haag.

Ook de geïntegreerde ggz-teams zijn een succes. De gemeente (WMO) en Parnassia (ggz zorg) zitten samen in het wijkcentrum, waarbij het team vanuit beide disciplines naar de vraag van een wijkbewoner kijkt.

De aanpak die we hier in Den Haag kiezen is laagdrempelig en gaat uit van het geluk van de inwoner, en op welke manier je daar aan kan bijdragen. Dat is een mooie uitgangspositie die ook echt werkt. We hopen hier het goede voorbeeld te geven voor andere gemeenten en instellingen. Het zou mooi zijn als we van elkaar kunnen leren en dat straks iedere Nederlander gelukkig en gezond kan zijn!

Bron: ggznederland.nl

 

Dit bericht is 1590 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail