Start aanvraag subsidie anonieme e-mental health 2020

Facebooktwitterlinkedinmail

30 augustus 2019 – Subsidieaanvragen voor behandelingen met anonieme e-mental health kunnen vanaf vandaag tot en met 1 oktober 2019 worden ingediend bij het Zorginstituut. Voor 2020 is er voor organisaties in de GGZ-zorg en de verslavingszorg € 2 miljoen beschikbaar.

Uit schaamte of angst voor hun omgeving durven sommige mensen geen professionele hulp te zoeken voor hun psychische klachten of verslaving. Ze hebben wel hulp nodig. Inschakelen van hulp in een vroeg stadium kan ook voorkomen dat klachten erger worden en tot een grotere zorgvraag leiden.

Om een vorm van zorg te bieden, of een opstapje naar reguliere zorg, is het van belang dat er laagdrempelig aanbod beschikbaar is. Het aanbod van e-mental health kan hierin voorzien. De zorg wordt verleend op digitale wijze en is volledig anoniem.

De zorg is bestemd voor lichte tot matig ernstige (eerstelijns-) problematiek. De interventies richten zich onder andere op depressie, angstklachten en eetstoornissen en bestaan bijvoorbeeld uit online groepssessies, chat/email contact met een behandelaar of online modules die de cliënt onder begeleiding doorloopt.

Omdat deze anoniem verleende zorg niet kan worden gedeclareerd bij zorgverzekeraars, is er de subsidieregeling anonieme e-health. Het Zorginstituut voert deze regeling uit. In 2019 hebben 12 organisaties subsidie ontvangen.

Publicaties
Informatiebrief over Subsidieregeling anonieme e-mental health 2020

Informatiebrief over de voorgenomen wijzigingen in de subsidieregeling  per 1 januari 2020 en de … Brief | 27-08-2019

Aanvraagformulier subsidieregeling anonieme e-mental health 2020

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Zie ook Subsidieregeling anonieme e-mental health 2020

Bron: zorginstituut.nl

Dit bericht is 2395 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail