Somberheid bij ouderen – veelvoorkomend en vaak gemist!

Facebooktwitterlinkedinmail

11 april 2018 – Op donderdag 17 mei organiseert Medilex het congres “Als somberheid de oude dag beheerst” over depressie en rouw bij ouderen in Amersfoort. 

Slaapproblemen, concentratieproblemen en lusteloosheid zijn symptomen van een depressie bij ouderen. Veelal lichamelijke klachten die niet direct gelinkt worden aan een depressie. Daarom wordt een depressie vaak niet herkend. De symptomen worden toegeschreven aan andere ziekten of ouderdom, hierdoor krijgen ouderen niet de hulp die zij nodig hebben en neemt de kans op een chronische ouderdomsdepressie toe.

Een depressie is echter een van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen bij ouderen. Ruim 20% van de ouderen kampt met een depressie en 2 tot 3% van de ouderen lijdt zelfs aan een ernstige vorm van depressie. Vroegtijdige herkenning en behandeling is cruciaal voor het welbevinden van depressieve ouderen, maar hoe herkent u de signalen van depressie? Welke behandelinterventies heeft u voor handen? En wat zijn de behandelmogelijkheden bij co morbiditeit en het stapelen van medicatie?

Herken de signalen van psychisch lijden en leer ouderen om te gaan met klachten van depressiviteit en (gecompliceerde) rouw.

Het congres ‘Als somberheid de oude dag beheerst’ biedt u praktische handvatten voor de herkenning en behandeling van een depressie en gecompliceerde rouw. De dag wordt geopend door ouderenpsychiater Martin Kat. Tijdens zijn lezing zullen het herkennen en behandelen van een depressie bij ouderen aan bod komen.

Na zijn lezing heeft u in twee rondes de keus uit verschillende verdiepingssessies. Dementieverpleegkundige Gerben Jansen gaat dieper in op somberheid bij dementie. Een depressie kan voorkomen in alle stadia van dementie en vertoont veel overeenkomsten. In deze verdiepingssessie leert u hoe u het verschil tussen dementie en een depressie kunt herkennen en hoe u de beste behandeling kunt bieden aan dementerende ouderen met een depressie.

Dorothea Touwen is ethicus bij het LUMC en gaat in op de ethische kwesties bij de zorg voor depressieve ouderen. Er wordt gewerkt met een ethisch beraad aan de hand van casuïstiek. Hoe gaat u om met plotselinge gedragsveranderingen of veranderende wensen van uw cliënt?

Arjan Videler gaat dieper in op het verschil tussen rouw en verstoorde rouw. Verstoorde rouw komt veelvuldig voor, maar wordt vaak niet herkend. Wat zijn de verschijningsvormen van verstoorde rouw? En wat is het onderscheid met een depressie? Deze vragen worden beantwoord door GZ-psycholoog Arjan Videler.

Willy Garenfeld is ouderenpsychiater en psychotherapeut met een achtergrond als farmaceut gaat dieper in op de behandeling van depressieve ouderen met psychofarmaca. Wat schrijft u voor in welke situatie? Daarnaast zal er in het bijzonder aandacht worden geschonken aan co morbiditeit en comedicatie.

Daarnaast geeft Debby Gerritsen, hoofddocent in het Radboud UMC, een lezing over het behandelen en begeleiden van depressieve ouderen in het verpleeghuis. Aan de hand van de interventie ‘Doen bij depressie’ gaat ze dieper in op dagbesteding en dag structuur en hoe u deze kunt aanpassen aan de depressieve klachten van uw cliënt.

Het congres is onder andere geaccrediteerd voor klinisch geriaters, klinisch psychologen, ggz-agogen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde.

Het congres vindt plaats op donderdag 17 mei 2018 in het NH Hotel in Amersfoort. Voor meer informatie kunt u terecht op www.medilex.nl/somberheid

Dit bericht is 3592 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail