Samen cases ‘verward gedrag’ analyseren brengt betrokkenen tot elkaar

Facebooktwitterlinkedinmail

3 juli 2018 – Hoe kunnen instanties mensen met verward gedrag en hun omgeving het beste helpen? De gemeente Molenwaard maakte hiervoor een stappenplan. Het overleg tussen alle betrokken partijen over de aanpak was meteen een deel van de oplossing.

Mensen met ‘verward gedrag’ – door bijvoorbeeld een psychiatrische aandoening of dementie –veroorzaken hetzij overlast, of vormen een gevaar voor zichzelf of hun omgeving. Veel gemeenten zoeken manieren om hen effectiever te helpen. Het Zuid-Hollandse Molenwaard maakte hiervoor een leidraad, gericht op vroegtijdig overleg tussen relevante instanties. Zoals de woningcorporatie, de huisarts, de wijkagent, de ggz-instelling, Veilig Thuis, het sociaal team en een ambtenaar openbare veiligheid.

Niet vastomlijnd

De leidraad omvat zes fasen. De eerste begint met het oppikken van een signaal dat een inwoner kampt met een complex probleem. Al in de tweede fase overleggen alle betrokken instanties over welke partij wat doet. ‘Het is geen vastomlijnde methode’, zegt Marien Jongkind, bestuursadviseur van de gemeente. ‘Elk geval is namelijk anders.’ Onderdeel van de nieuwe aanpak is ook casusregie. De gemeente heeft een casusregisseur aangesteld die partijen bijeen kan roepen, checkt of afspraken worden nagekomen en contact houdt met de omgeving van de persoon.

Elkaar leren kennen

De aanpak is het resultaat van overleg tussen alle betrokken instanties. Zij hebben samen drie casussen uit de gemeente geanalyseerd. Ze bespraken welke contacten deze cliënten hebben gehad, waar kansen zijn gemist, welke instanties en instrumenten hadden kunnen helpen. Dit overleg droeg op zichzelf al bij aan betere samenwerking, vertelt Jongkind. ‘Medewerkers en instanties hebben elkaars wereld en rolopvatting beter leren kennen. De ggz zegt bijvoorbeeld: wij richten ons op behandeling van onze cliënt, niet op de omgeving. De wijkagent zit met de handen in het haar, maar klopt niet aan bij de ggz. Het lijken soms simpele dingen, maar het zijn toch eyeopeners.’

Project: Doorontwikkeling Aanpak Verwarde Personen gemeente Molenwaard
Projectleider:
Marien Jongkind, Gemeente Molenwaard
Programma:
Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag, projectnummer 638020031

Bron: zonmw.nl

Dit bericht is 2773 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail