Rondetafelgesprek over Wet Verplichte GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

Verward

28 oktober 2016 – Maandag 31 oktober organiseert de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de Wet verplichte ggz. GGZ Nederland neemt aan dit gesprek deel.

We zijn groot voorstander van een wet rond gedwongen ggz die beter aansluit bij de actuele praktijk van ambulant behandelen en begeleiden. We werken dan ook al jaren aan de voorbereiding van de Wet verplichte ggz. En wij vinden dat het wetsvoorstel dat naar de Kamer is gestuurd beter aansluit bij de huidige manier van behandelen dan de bestaande Wet Bopz. Toch zijn er zeker nog verbeteringen mogelijk. Hierover schrijven we in ons position paper.

Observatiemaatregel geen oplossing
Het belangrijkste bezwaar heeft GGZ Nederland tegen de observatiemaatregel die wordt voorgesteld.  De maatregel betekent dat mensen die verward gedrag vertonen met mogelijk gevaar voor zichzelf of anderen drie dagen geobserveerd kunnen worden. Dit is volgens ons echter geen oplossing, maar werkt stigmatiserend. Er is bijvoorbeeld in die periode geen behandeling mogelijk als de patiënt het niet wil. Hiermee dreigt de observatiemaatregel een repressieve maatregel te worden die hooguit tijdelijk een probleem oplost op het terrein van de openbare orde en veiligheid. Voor dat probleem zijn ook andere oplossingen te bedenken: intensievere bemoeizorg, landelijke dekking van FACT teams, of aanpassing van de regelingen voor een crisismaatregel. Volgens GGZ Nederland zijn de bouwstenen die het Aanjaagteam Verwarde Personen aandraagt betere uitgangspunten om de zorg voor mensen die verward gedrag vertonen te verbeteren.

Verbeteringen wetsvoorstel mogelijk
Het is een groot voordeel dat de Wet verplichte ggz een behandelwet en geen opnamewet is. Toch zijn er verbeteringen in het voorstel mogelijk. Zo is het volgens GGZ Nederland beter om tot één wet voor gedwongen zorg te komen in plaats van verschillende wetten zoals nu het geval is. Daarnaast hebben wij nog veel vragen over de privacy, organisatie en financiering die nodig is. Ook benadrukken we het belang  van een goede rolinvulling door de Officier van Justitie om van de Wet verplichte ggz een succes te maken.

Dit bericht is 3348 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail