Rijksoverheid: Het coronavirus en de geestelijke gezondheidszorg 

Facebooktwitterlinkedinmail

17 december 2020 – Ook tijdens de uitbraak van het coronavirus gaan behandelingen in de GGZ zoveel mogelijk door: face-to-face, digitaal of een combinatie van beiden. Mensen die psychisch kwetsbaar zijn, worden extra hard getroffen als zij hun dierbaren niet meer kunnen zien. Daarom is bezoek in de GGZ zonder voorwaarden mogelijk.

Er zal altijd sprake zijn van maatwerk omdat bij sommige doelgroepen, afdelingen en instellingen het risico groter is dan bij andere. Hier volgt informatie van de Rijksoverheid voor mensen met psychische klachten en voor de werkers in de Geestelijke gezondheidszorg;

Ik ben somber of gespannen, wat kan ik doen?
Heeft u vragen over mentale gezondheid en psychosociale gevolgen van het coronavirus? Dan kunt u terecht bij het Steunpunt Coronazorgen.

Kan ik nog naar een afspraak op de polikliniek, of naar de praktijk voor een behandeling?
Behandelingen moeten zoveel mogelijk doorgaan. Algemene insteek is dat de behandelaar samen met de patiënt en naastbetrokkenen besluit op welke wijze (face-to-face, digitaal of een combinatie van beiden) de behandeling plaatsvindt. Bij een face-to-face behandeling gelden de basisregels:

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar

En ga niet naar de afspraak als u klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts. Voor meer informatie over lopende behandelingen kunnen patiënten contact opnemen met de zorgaanbieder.

Kan mijn groepsbehandeling nog doorgaan?
Groepsbehandelingen en dagactiviteiten kunnen weer worden opgestart onder de voorwaarde dat de groepen niet groter zijn dan de ruimte toelaat: minimaal 1,5 meter afstand tussen de deelnemers en behandelaars. Ook gelden de andere basisregels:

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen

En ga niet naar de afspraak als u klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts.

Daarnaast kan het zijn dat het er bij de zorgaanbieder anders aan toe gaat dan u gewend bent. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van gescheiden in- en uitgangen of dat u geen gebruik kunt maken van koffie automaten.

Zorgaanbieders zullen bij beperkte beschikbare ruimte een afweging moeten maken welke patiëntgroepen als eerste weer een groepsbehandeling of dagactiviteit kunnen opstarten.

Mijn dagactiviteiten zijn geannuleerd. Ik ben bang dat ik in crisis raak zonder deze vaste activiteiten. Wat moet ik nu doen?
Probeer zoveel mogelijk structuur te houden in uw dag en probeer afleiding te vinden. Zo vindt u op de website van MIND verschillende vormen van steun in coronatijd. Bijvoorbeeld de virtuele huiskamer (livestream).

Maak afspraken met uw hulpverlener over wat u moet doen als u voelt dat er een crisis aankomt, of als u echt in crisis raakt. Betrek ook uw mantelzorger in dit gesprek.

Kan een ambulante behandeling doorgaan?
Behandelingen moeten zoveel mogelijk doorgaan. Algemene insteek is dat de behandelaar samen met de patiënt en naastbetrokkenen besluit op welke wijze (face-to-face, digitaal of een combinatie van beiden) de behandeling plaatsvindt. Wanneer huisbezoek of ambulante behandeling plaatsvindt, dan gelden de basisregels. Wanneer de patiënt of één van zijn/haar huisgenoten symptomen heeft als koorts, hoesten, niezen enz. dan draagt de hulpverlener waarschijnlijk beschermende kleding: schort, spatbril, mondkapje en handschoenen. Ook kan het zijn dat de hulpverlener u vraagt een mondkapje te dragen.

Ik heb ambulante begeleiding maar nu heeft mijn hulpverlener de afspraken geannuleerd.
Probeer afspraken te maken over hoe u in deze stressvolle tijden contact kunt houden met uw hulpverlener. Vaak is het mogelijk om te (beeld)bellen. Als persoonlijk contact nodig is om u goed te voelen, bespreek dit met uw hulpverlener. Misschien is het mogelijk om een keer buiten af te spreken met uw hulpverlener? Meer informatie over steun in coronatijd vindt u op de website van MIND. Heb je vragen over zelfmoord of gedachten aan zelfmoord? Chat dan met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel: 0900-0113. Zelfmoord, praat erover, hulp helpt!

Mensen in een GGZ-instelling bezoeken

Mag ik nog op bezoek bij mijn familielid of kennis in de GGZ?
Mensen die psychisch kwetsbaar zijn, worden extra hard getroffen als zij hun dierbaren niet meer kunnen zien. Daarom is bezoek in de GGZ zonder voorwaarden mogelijk. Er zal altijd sprake zijn van maatwerk, bij sommige doelgroepen, afdelingen en instellingen is het risico immers groter dan bij andere. Om eventuele besmetting van corona in een instelling te voorkomen, kunt u niet komen als u één of meer van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts. Videobellen is een goed alternatief.

Heeft u vragen? Neem contact op met de zorginstelling of kijk op www.ggznederland.nl.

Wat is de bezoekersregeling voor jeugd in de GGZ?
Voor jeugdigen in GGZ-instellingen geldt dezelfde richtlijn als voor volwassenen in de GGZ. Zie het antwoord op de vraag hierboven. Meer informatie over de bezoekregeling voor kinderen en jongeren vindt u op de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Wat is de regeling voor jeugd in de GGZ bij een crisisopname?
In de Jeugdpsychiatrie geldt dat bij crisisopname een ouder aanwezig mag zijn, onder voorwaarde van afwezigheid van ziekteverschijnselen bij de ouder: geen neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts.

Zorgprofessionals in de GGZ
De actuele versie van de richtlijn GGZ en Corona vindt u op www.ggzstandaarden.nl.

Heb ik een ‘cruciaal beroep’ als ik werk in de GGZ?
Ja. Wie werkt in de geestelijke gezondheidszorg en direct zorg verleent of een functie uitoefent die dat mogelijk maakt, behoort tot de groep mensen met een cruciaal beroep.

Ik ben zorgprofessional en heb behoefte aan tips en adviezen om mentaal gezond te blijven in deze zware tijd.
Heeft u vragen over mentale gezondheid en psychosociale gevolgen van het coronavirus? Dan kunt u terecht bij het Steunpunt Coronazorgen.

Kan een huisbezoek doorgaan bij symptomen als koorts, hoesten of kortademigheid?
Behandelingen moeten zoveel mogelijk doorgaan. Bij voorkeur zal de behandelaar samen met u afwegen of een huisbezoek mogelijk is. Wanneer huisbezoek mogelijk is, gelden de basisregels:

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter afstand

Er is in principe geen huisbezoek mogelijk als u 1 van de volgende of meerdere klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts. Is persoonlijk contact nodig, dan draagt de hulpverlener waarschijnlijk beschermende kleding: schort, spatbril, mondkapje en handschoenen. Ook kan het zijn dat de hulpverlener u vraagt een mondkapje te dragen.

Wat is de procedure bij een spoedopname?

Ook als het gaat om crisis of spoed zal eerst gekeken worden of met telefonische beoordeling of videobellen kan worden volstaan. Als het noodzakelijk is, komt de crisisdienst thuis om u te beoordelen. Dan gelden de RIVM-richtlijn, zoals in het antwoord op de vorige vraag beschreven. Wanneer de patiënt naar de crisisdienst moet komen gelden dezelfde richtlijnen.

Bron: rijksoverheid.nl

Dit bericht is 2291 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail