Reactie van de Nederlandse ggz op het Ggz-panelonderzoek van MIND

Facebooktwitterlinkedinmail

29 maart 2021 –  De continuïteit van zorg voor cliënten is voor leden van de Nederlandse ggz van groot belang. De ggz-aanbieders doen er dan ook alles aan om de zorg binnen de eisen van de richtlijn ggz en corona door te laten gaan. Aanbieders hebben hun fysieke ruimtes zo ingericht dat, met inachtneming van de anderhalve meter richtlijn, face to face contact (waar nodig) mogelijk is. De Nederlandse GGZ herkent het beeld dan ook niet uit het Ggz-panelonderzoek van MIND dat veel zorg vanuit de ggz-aanbieders wordt stopgezet.

Vanwege de richtlijnen worden wel soms groepsgroottes verkleind. En met name bij de PAAZ en PUK komt het voor dat de opnamecapaciteit vaker (tijdelijk) wat wordt teruggebracht in verband met de handhaving van de 1,5 meter op de afdeling of vanwege het beschikbaar maken van bedden voor de COVID-zorg. In een aantal situaties wordt face to face contact vervangen door beeldbellen.

Het zoeken naar een goede balans tussen face to face en digitale behandelingen gebeurt in goed overleg met de cliënt. Intensieve behandeling en begeleiding in een vertrouwde omgeving, zoals FACT en IHT, voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening, gaan door. Huisbezoeken gebeuren met de benodigde bescherming, en met een alternatieve invulling, bijvoorbeeld via wandelen of in de tuin. Sommige ggz-aanbieders maken voor de behandelaars een aanvullende leidraad hoe ze goede en verantwoorde zorg kunnen blijven leveren in de coronasituatie.

Uit een recente uitvraag bij onze leden blijkt dat zorg vrijwel niet wordt afgeschaald. Wel kan het zijn dat hierboven beschreven alternatieven worden geboden, passend bij de coronarichtlijnen van de overheid. En passend binnen de kaders van de richtlijn ggz en corona, die zeer voortvarend door alle veldpartijen is opgesteld na de start van de COVID-19 crisis. Dit beeld sluit aan bij een recent rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Deze constateert in januari 2021 dat bij de meeste ggz-aanbieders de reguliere zorg en/of de dagbesteding niet is afgeschaald, en dat aanbieders aanpassingen hebben aangebracht om de continuïteit van zorg zoveel mogelijk te garanderen. Ook in september 2020 constateerde de IGJ dat de ggz-branche op accurate en professionele wijze omgaat met de coronacrisis, en dat de zorg voor de meeste cliënten is gewaarborgd.

Door quarantainemaatregelen, besmettingen, het wachten op een testuitslag of door ziekteverzuim kan het voorkomen dat er minder zorgmedewerkers beschikbaar zijn om de zorg te leveren. Dat is niet alleen bij ggz-aanbieders zo. In de gehele zorgsector staat de zorgverlening hierdoor onder druk. Daarom is de Nederlandse ggz verheugd dat de vaccinaties voor geprioriteerde zorgmedewerkers en de kwetsbare cliënten in de ggz nu zijn gestart. Dit zal de mentale veerkracht en de beschikbaarheid van zorgmedewerkers ten goede komen en ook de mogelijkheid vergroten om de zorg op een veilige manier te blijven bieden.

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 2067 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail