Reactie Jacobine Geel op toekenning Meester Kackadorisprijs 2019

Facebooktwitterlinkedinmail

7 oktober 2019 – De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft Jacobine Geel de Meester Kackadorisprijs toegekend vanwege haar betrokkenheid bij het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG) dat volgens de jury ‘onbewezen alternatieve geneeswijzen zou promoten.’ 

De Meester Kackadorisprijs 2019 van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) is dit jaar toegekend aan Jacobine Geel (1963), theoloog, columnist en NCRV-tv-presentator en sinds 2013 voorzitter van het bestuur van GGZ Nederland, de koepel van GGZ-instellingen in ons land. Geel is actief CDA-lid. Ze werd gekozen uit zeven genomineerden. De prijswinnaar werd zaterdag 5 oktober in Amsterdam bekendgemaakt, voorafgaand aan het middagsymposium van de vereniging.

De Meester Kackadorisprijs is bedoeld voor personen en/of instellingen die kwakzalverij faciliteren. GGZ Nederland, zoals vastgesteld door haar leden en zoals op haar website wordt uitgedragen, heeft tot doel ‘bij te dragen aan de geestelijke gezondheid van mensen in Nederland’.

De nevenactiviteiten van Geel sluiten echter niet goed aan bij dit motto, constateert de jury van de Meester Kackadorisprijs. Zo toonde Geel zich een enthousiaste dagvoorzitter op het Lentis-congres Out of the Box in 2017, een congres waar spirituele denkers als Lama Michel Rinpoche en Machteld Huber van het antroposofische Louis Bolk Instituut het woord voerden.

In interviews verklaarde Geel ‘heel veel te zien in nieuwere geneeswijzen’, zoals zij ook de integratieve psychiatrie van psychiater Rogier Hoenders betitelde. De VtdK volgt haar activiteiten sindsdien met grote aandacht.

Reactie Jacobine Geel
Voorzitter Jacobine Geel van GGZ Nederland in reactie: “Het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid is een samenwerkingsverband van Lentis, het Máxima Medisch Centrum, het HagaZiekenhuis, het Maastricht UMC, het Radboudumc en het Louis Bolk Instituut. Deze gerenommeerde organisaties onderzoeken onder andere de (on)wenselijkheid van het combineren van leefstijlinterventies – zoals gezonde voeding, bewegen en vormen van mindfullness – met reguliere behandelingen. Zij ontsluiten de kennis hierover om patiënten te ondersteunen bij het maken van keuzes die hen kunnen helpen op de weg naar optimaal herstel.

“De zogenaamde ‘Integrale Geneeskunde’ is ontwikkeld in de Verenigde Staten en wordt daar momenteel aan 74 academische centra – waaronder Yale, Harvard en Stanford – onderzocht, onderwezen en toegepast. Wereldwijd is het momenteel een groeiende beweging met focus op een actieve patiënt, openheid naar alle vormen van geneeskunde waar bewijs voor bestaat en een nadruk op preventie.”

“De beweging sluit goed aan bij een tendens die ook in Nederland zorgbreed en zeker ook in de geestelijke gezondheidszorg waarneembaar is, en waarin de blik steeds nadrukkelijker wordt gericht op zaken als positieve gezondheid en preventie. Zo ondertekende GGZ Nederland vorig jaar, samen met zeventig andere maatschappelijke organisaties, het Nationaal Preventieakkoord. Om de ambitie waar te maken van het rookvrij krijgen van alle bij GGZ Nederland aangesloten lidinstellingen, is de gedegen kennis over effectieve leefstijlinterventies meer dan welkom.”

“Al te vaak gaat het in relatie tot de geestelijke gezondheidszorg over financiële krapte en tekorten op de arbeidsmarkt. De problemen waar de geestelijke gezondheidzorg mee kampt zijn reëel. Des te verheugender is dat er desondanks veelbelovende initiatieven zijn om de zorg te vernieuwen en iedere dag beter te maken. De inspanningen van het Consortium beschouw ik als een zorgvuldige, wetenschappelijk onderbouwde poging om de zorg nog beter te laten aansluiten bij het leven en de behoeften van patiënten, en hun kwaliteit van leven te vergroten.”

Bron: vdtk.nlggznederland.nl

Dit bericht is 3818 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail