Quickscan: Werken aan destigmatisering in de ggz-instelling

Facebooktwitterlinkedinmail

13 december 2019 – Kenniscentrum Phrenos werkt samen met Samen Sterk zonder Stigma aan een quickscan destigmatisering voor ggz-instellingen. Wat gaat er al goed op het gebied van destigmatiserend werken en wat kan er nog beter? Met deze quickscan krijgen ggz-instellingen snel inzicht in de mate waarin zij destigmatiserend werken.

In juli 2019 nam Zorginstituut Nederland de Generieke module Destigmatisering op in hun Register, dé centrale plek voor informatie over kwaliteit van zorg. De zorgstandaarden en generieke modules die in dit Register zijn opgenomen, beschrijven vanuit het perspectief van de cliënt wat goede zorg is. Ze geven de (landelijke) norm waaraan multidisciplinaire, integrale zorg bij psychische aandoeningen moet voldoen. Samen Sterk zonder Stigma en Phrenos ontwikkelen een tool waarmee ggz-instellingen de Generieke module Destigmatisering kunnen implementeren, namelijk een quickscan.

Hoe werkt de quickscan?
De quickscan gaat bestaan uit een online tool. Teams binnen ggz-organisaties vullen hierin een reeks vragen in en krijgen vervolgens binnen korte tijd een rapportage. Deze geeft op een aantal domeinen inzicht in de mate waarin de instelling destigmatiserend werkt. Daarnaast biedt de quickscan handvatten voor het voeren van een constructief teamgesprek over destigmatisering, aanbevelingen voor meer relevante informatie en concrete tips.

Bij de ontwikkeling van de quickscan zijn RIBW Brabant en GGZ Rivierduinen betrokken. Dit zijn bovendien de eerste organisaties waar de quickscan de komende tijd getest zal gaan worden.

De quickscan is vanaf begin 2020 beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: sbaudoin@kcphrenos.nl

Bron: kenniscentrumphrenos.nl

Dit bericht is 2669 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail