NZa: zorgaanbieders mogen patiënten geen extra bedragen rekenen

Facebooktwitterlinkedinmail

14 april 2023 –  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoekt meerdere meldingen over zorgaanbieders die bij hun patiënten een al dan niet vrijwillige eigen bijdrage per behandeling in rekening brengen. Deze zorgaanbieders doen dit omdat ze de tarieven die zij van zorgverzekeraars ontvangen niet hoog genoeg vinden. Er wordt bijvoorbeeld aangegeven dat zij met deze eigen bijdrage de stijgende kosten voor huur, energie en personeel betalen.

Verschillende sectoren
De afgelopen maanden zijn er meldingen binnengekomen vanuit verschillende sectoren. Zo ontving de NZa meldingen over de geestelijke gezondheidszorg en fysiotherapie. Het gaat vaak om kleine bedragen die soms contant betaald moeten worden. Er is geen wettelijke eigen bijdrage vastgesteld voor deze vormen van zorg. Het in rekening brengen van al dan niet vrijwillige eigen bijdrage per behandeling is dan ook niet toegestaan. Wanneer patiënten hiermee te maken krijgen, kunnen zij hiervan een melding doen.

Overtreding van de Wmg
De NZa onderzoekt de zorgaanbieders waarover wij signalen hebben ontvangen. Dit kan ertoe leiden dat de NZa formele maatregelen oplegt. Zorgaanbieders die zorg verlenen onder de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) mogen geen tarief in rekening brengen voor zorg waarvoor geen prestatiebeschrijving is vastgesteld. Zaken zoals huur, energiekosten en personeelskosten zijn al meegenomen in het tarief dat zorgaanbieders in rekening mogen brengen.

Patiënt niet belasten
Het is aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars om goede afspraken te maken over de vergoedingen voor de zorg die geleverd wordt. Als zij hier niet uitkomen, is het niet de bedoeling dat de patiënt hiermee belast wordt. Zorgaanbieders die zich in financieel zwaar weer bevinden, moeten zich melden bij hun grootste zorgverzekeraar.

Bron: nza.nl

Dit bericht is 1018 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail