Psycholance krijgt veel bijval en komt dichterbij

Facebooktwitterlinkedinmail

25 januari 2017 – Psycholance. Personen in verwarde toestand moeten niet meer door een politiewagen worden vervoerd, maar er moet een speciale ambulance komen. De Delftse wethouder De Prez wil dat er zo snel mogelijk een zogenaamde “psycholance” gaat rijden in deze regio, zo meldt het AD.

Psycholance

Een psycholance is een ambulance met gespecialiseerde verplegers aan boord. “Verwarde personen, die geen strafbaar feit hebben gepleegd, zijn mensen die zorg nodig hebben. Zij dienen zo spoedig mogelijk na beoordeling naar een opvang binnen de zorg worden gebracht,” aldus wethouder  De Prez. “Politievervoer is niet passend, stigmatiserend en werkt in veel gevallen traumatiserend en mogelijk escalerend.”

Bezuinigingen

Het aantal meldingen van “verwarde mensen” neemt de laatste jaren toe. De politie wijt dit aan de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. Inmiddels is er in Delft en Den Haag een opvang verwarde personen (OVP) opgericht, waar mensen passende zorg krijgen.

Wethouder De Prez krijgt veel steun. De Haagse fracties Groep de Mos en de ChristenUnie zien de psycholance graag komen. Gemeente Midden-Delfland zou de psycholance een “goede ontwikkeling” vinden. Inmiddels zijn de drie GGZ-instellingen binnen Haaglanden (GGZ-Delfland, Parnassia en Rivierduinen) in overleg over toekomstig vervoer met onder andere de gemeente Den Haag en de politie. “Daarbij wordt sterk gekeken naar de proef met een psycholance in Amsterdam. De drie GGZ-instellingen komen op korte termijn met een advies,” aldus de wethouder.

Onduidelijkheid over financiering

Wie dit betaalt, moet echter nog worden uitgewerkt. “Er zijn inmiddels landelijke subsidies aangekondigd,” oppert De Prez. Delft wil niet het voortouw nemen. De wethouder ziet dit als een taak van GGD Haaglanden: “Vanwege de verantwoordelijkheid en bemoeienis met ambulancevervoer binnen de regio. Daarnaast zal de oplossing te kostbaar zijn om lokaal in te vullen.”

De psycholance is oorspronkelijk een idee uit Amsterdam. Daar rijden de psycholances al twee jaar rond. 80% van de gevallen met verwarde personen kan worden afgehandeld zonder politie. In Rotterdam start dit voorjaar een proef. De politie heeft aangegeven dat ze verwarde personen blijft vervoeren tot er een adequate oplossing is.

Bron: AD

Dit bericht is 5941 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail