Acht GGZ instellingen starten met aanpak organisatieklimaat

Facebooktwitterlinkedinmail

23 maart 2018 – In maart en april 2018 starten acht ggz-instellingen met de pilot ‘Aanpak organisatieklimaat ggz’. Binnen deze organisaties worden in teams diverse thema’s besproken en gaat het team ook met de bestuurder in gesprek. Van bestuurder tot aan teams wordt met behulp van de methodiek ‘Aanpak Organisatieklimaat’ over thema’s als veiligheid, werk- en regeldruk, samenwerking binnen teams en verzuim gesproken. O&O-fonds GGZ ondersteunt en faciliteert deze pilot. De organisaties worden in de uitvoering en implementatie ondersteund door Stichting IZZ.

In totaal gaan ruim vijftig teams aan de slag met de bewezen methodiek ‘Aanpak Organisatieklimaat’ van Stichting IZZ De methode zorgt in circa 24 weken met drie rondes van activiteiten voor het op gang komen van een gepland en gestructureerd gesprek. Een ronde bestaat uit een online teampeiling van medewerkers aan de hand van stellingen, een teamdialoog waarbij de uitkomsten van de peiling besproken worden en de bestuurder die op de werkvloer in gesprek gaat met het team over de uitkomsten van de peiling en teamdialoog. Na drie rondes is deze aanpak geborgd in de vaste werkwijze van het team en de organisatie en is de pilot ten einde. De ggz-organisaties kunnen vervolgens de methodiek blijven gebruiken voor thema’s die spelen in de organisatie.

Ondersteuning O&O-fonds GGZ

O&O-fonds GGZ ondersteunt de ggz-organisaties met het bekostigen van de online teampeilingen onder medewerkers, met het coachen en trainen van teamcoaches en teamleiders om de oplossingsgerichte overleggen zo goed mogelijk te faciliteren en met het organiseren van leernetwerken onder de deelnemende organisaties voor kennisdeling. O&O-fonds GGZ wil hiermee bijdragen aan de goede zorg voor de cliënt, een vergroting van het werkplezier, een continue dialoog, meer aandacht en betrokkenheid van het bestuur en leiding en het delen en vergroten van informatie en kennis op de behandelde thema’s.

Kick-offs

In maart en april vinden de kick-offs plaats in deze acht ggz-organisaties. De eerste reacties zijn zeer positief. Zo ook bij Parnassia in Den Haag, waar zij in gesprek gaan over veiligheid in de brede zin, dus ook sociale veiligheid in het team. Eugénie Lipman, arbo- en kwaliteitsadviseur van Parnassia: “Tijdens de kick-off kwam de dialoog al op gang. Veilig werken en hoe je dit thema met elkaar bespreekt, leeft erg bij Parnassia. Eén van de vragen die naar boven kwam is of een leidinggevende de teams kan begeleiden in dit gesprek of dat een aandachtsfunctionaris of teamcoach dat het beste kan doen.”

“Veiligheid is essentieel”

Een medewerker vult aan: “We hebben al veel instrumenten en aandacht voor veilig werken. Maar deze aanpak zie ik echt als aanvulling om de bestaande instrumenten te verbinden en onder de aandacht te brengen. En mogelijk komen er uit de dialoog punten over veiligheid naar voren die we nu nog niet zien en waar we als team wel wat mee moeten.”

Ook Marc Blom, lid van de Raad van Bestuur van Parnassia Groep, is enthousiast: “Veiligheid is essentieel om je werk te kunnen doen. Via deze aanpak gaan teams in dialoog en krijgen ze inzicht in wat er bij hen speelt rondom veilig werken. Vervolgens kijken ze wat ze zelf kunnen oplossen en kijken we samen wat er verder nog nodig is om een veilig organisatieklimaat te organiseren.”

Meer weten?

Eind 2018 hebben de organisaties de pilots doorlopen. Via O&O-fonds GGZ worden de ervaringen gedeeld met de rest van de branche. Heeft u vragen over de pilots of de methodiek, dan kunt u mailen naar info@oofggz.nl.

Bron: oofggz.nl 

Dit bericht is 3727 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail