Psychische problemen bij ouderen vaak laat of niet herkend

Facebooktwitterlinkedinmail

2 november 2022 – Psychische problemen bij ouderen worden vaak te laat of helemaal niet herkend waardoor deze ouderen onnodig op de spoedeisende hulp terecht. Psychiaters luiden hierover de noodklok in het AD, zo meldt de NOS. De psychiaters verwachten dat dit probleem door de vergrijzing de komende jaren groter zal worden. 

Uit onderzoek van Amsterdam UMC blijkt dat 20 procent van de ouderen boven de 75 jaar last heeft van depressieve klachten veroorzaakt door onder andere het verlies van naasten,  lichamelijke klachten en  eenzaamheid.  Bij vrouwen zou dat zelfs 25 procent zijn! Ouderenpsychiaters vermoeden echter dat deze groep ouderen met psychische klachten nog groter is, maar minder goed wordt opgemerkt door zorgpersoneel om ouderen langer thuis blijven wonen.  En zelfs in verpleeghuizen worden de psychische problemen niet altijd herkend en wordt er te laat extra hulp ingeroepen. Omdat het herkennen van psychische klachten bij ouderen ingewikkeld is valt zorgmedewerkers weinig te verwijten.

Depressieve klachten worden door ouderen vaak geuit met  lichamelijke klachten of slaapproblemen. Ouderen melden zich uiteindelijk met deze klachten bij een huisarts.  Soms kan medicatie uitkomst bieden maar het maken van een wandeling kan volgens de ouderenpsychiaters ook helpend zijn.

Ouderenpsychiaters vrezen wel dat de psychische problemen bij ouderen de komende jaren alleen maar zal toenemen, doordat het aantal 75-plussers hard groeit en er niet meer zorgpersoneel bij komt. Verpleeghuizen raadplegen niet snel een ouderpsychiater bij problemen, omdat ze tegenwoordig bijna altijd zelf voor een consult van deze psychiater moeten betalen.

Bron: nos.nl

Dit bericht is 1348 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail