PRT is een veelbelovende behandeling voor kinderen met autisme

Facebooktwitterlinkedinmail

30 juni 2020 – Pivotal Response Treatment (PRT) is een veelbelovende behandeling voor kinderen met autisme. Het is gericht op het stimuleren van sociaal-communicatieve vaardigheden, zoals vragen leren stellen, opmerkingen maken en leren hoe je het gesprek met anderen kan aangaan. Bij Karakter is onderzocht of PRT effectief is bij verschillende leeftijdsgroepen en of de inzet van een robot van toegevoegde waarde is. Verbetert Pivotal Response Treatment sociaal-communicatieve vaardigheden bij kinderen en jongeren met autisme?

Er zijn twee grote studies uitgevoerd: het PicASSo-project en het DAVINCI-project. Binnen het PicASSo-project is PRT, met en zonder inzet van een robotje, in vergelijking met andere reguliere behandelingen onderzocht bij jonge kinderen van 3 t/m 8 jaar. Binnen het DAVINCI-project is onderzoek gedaan naar PRT in vergelijking met andere behandelingen bij schoolgaande kinderen en jongeren van 9 t/m 15 jaar. Reguliere behandelingen binnen deze projecten bestond o.a. uit ouderbegeleiding, gezinsbehandeling, sociale vaardigheidstraining en medicatie. In totaal hebben 117 kinderen en hun ouders een van beide onderzoeken afgerond.

Robot van meerwaarde voor jonge kinderen

Voor alle groepen werd na behandeling – PRT of andere reguliere behandeling – een verbetering gezien in de sociaal-communicatieve vaardigheden. Voor jonge kinderen trad de grootste verbetering op na PRT met inzet van een robotje. Deze kinderen gaven aan het robotje over het algemeen leuk te vinden, met name de bewegingen en stem van de robot en de spelletjes met de robot. Ouders gaven aan de inzet van de robot over het algemeen van meerwaarde te vinden. Een verbeterpunt is dat de robot soms traag reageert, en dat de spelletjes meer mogen worden uitgebreid.

Ook jongeren profiteren van PRT
Voor de schoolgaande kinderen en jongeren was de grootste verbetering te zien na PRT in vergelijking met andere reguliere behandelingen. Motivatie voor het verbeteren van sociaal-communicatieve vaardigheden is voor deze doelgroep wel extra van belang.

PRT meest effectieve behandeling
Deze resultaten laten zien dat alle behandelingen voor autisme bij Karakter bijdragen aan een verbetering in de sociale communicatie, maar dat PRT het meest effectief lijkt te zijn. Bij jonge kinderen is daarnaast de inzet van een robotje in de PRT veelbelovend. Om ons inzicht verder te vergroten is meer onderzoek nodig naar welke onderdelen van de behandeling effectief zijn voor welke groepen kinderen. Binnen het Centrum Jonge Kind van Karakter UC loopt er nu nog een onderzoek naar PRT voor jonge kinderen met autisme, waarbij de meerwaarde van een oudergroep wordt onderzocht.

Bron: karakter.com

Dit bericht is 2928 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail