Promotie: Werknemers kunnen zelf proactief bijdragen aan burn-out preventie

Facebooktwitterlinkedinmail

28 mei 2021 – Het percentage werknemers dat kampt met burn-out klachten stijgt gestaag, ondanks de groeiende focus op de preventie ervan. In Nederland is het aantal werknemers met burn-out klachten gestegen van 11% in 2007 naar 17% in 2019. Burn-out heeft ernstige negatieve gevolgen voor de lichamelijke gezondheid en het psychologisch welzijn van werknemers en voor de resultaten van organisaties.

Uit onderzoek komt naar voren dat interventies van werkgevers kleine, maar blijvende resultaten laten zien. Maar wat kan de werknemer zelf doen om burn-out te voorkomen? Madelon Otto verdedigt op vrijdag 11 juni 2021 om 16.00 uur (online) haar proefschrift ‘Proactive Burnout Prevention, How employees can contribute to the prevention of burnout’ aan de Open Universiteit.

Proactief burn-out preventiegedrag bij werknemers
Burn-out ontstaat in een samenspel tussen werknemers en hun werkomgeving. Dat suggereert dat zowel organisaties als werknemers actie kunnen ondernemen om burn-out te voorkomen. Otto onderzocht hoe het inzicht in proactief gedrag van werknemers om burn-out te voorkomen vergroot kan worden. Daarvoor zijn vier studies uitgevoerd, gericht op: het onderzoeken van proactief gedrag van werknemers ter preventie van burn-out, het ontwikkelen van een vragenlijst om proactief burn-out preventiegedrag te meten, het onderzoeken van de relatie tussen proactief burn-out preventiegedrag en burn-out en het bestuderen van de rol die hulpbronnen hebben in de relatie tussen proactief burn-out preventiegedrag en burn-out. Otto draagt met haar onderzoek bij aan de wetenschappelijke kennis over proactief gedrag en burn-out preventie. Op basis van de bevindingen doet zij ook aanbevelingen voor de praktijk.

Proactief burn-out preventiegedrag van werknemers stimuleren, erkennen en ondersteunen
Uit het onderzoek van Otto blijkt dat zelf-geïnitieerde acties van werknemers helpen om burn-out klachten te voorkomen. Daar moet meer aandacht voor komen. Onderzoekers kunnen hun kennis ten aanzien van proactief burn-out preventiegedrag overdragen aan werkgevers en werknemers, bijvoorbeeld in webinars. Daarnaast kan de door Otto ontwikkelde vragenlijst gebruikt worden om het proactief burn-out preventiegedrag van werknemers ten opzichte van ervaren burn-outklachten te meten.

Dat vergroot het bewustzijn van het risico op burn-out en de mogelijkheden om proactieve acties te ondernemen om dit te voorkomen. Er kan op basis van het onderzoek tevens een zelfmanagement interventie ontwikkeld worden om medewerkers te stimuleren om proactief actie te ondernemen en het bewustzijn rondom het risico van burn-out te vergroten. Werkgevers kunnen werknemers in hun kracht zetten door proactief burn-out preventiegedrag te ondersteunen en erkennen. Als laatste moet het faciliteren van proactief burn-out preventiegedrag integraal deel gaan uitmaken van het beleid van organisaties rondom gezondheidsbevordering en preventie.

Promotie Madelon Otto
Madelon Otto (1967, Zaltbommel) is Organisatieadviseur en Executive Psycholoog/Consultant en schreef haar proefschrift als buitenpromovendus aan de faculteit Psychologie van de Open Universiteit. Zij verdedigt op vrijdag 11 juni 2021 om 16.00 uur (online) haar proefschrift ‘Proactive Burnout Prevention, How employees can contribute to the prevention of burnout’ aan de Open Universiteit in Heerlen. Haar promotor is prof. dr. Karen van Dam, Open Universiteit. Co-promotores zijn dr. Joris van Ruysseveldt, Open Universiteit en dr. Nicole Hoefsmit, Open Universiteit. De promotie is live te volgen via www.ou.nl/live.

Bron: persbericht

Dit bericht is 2765 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail