Prinsjesdag: wat zijn plannen voor de zorg in 2021?

Facebooktwitterlinkedinmail

16 september 2020 –  Tijdens Prinsjesdag zijn in de Miljoenennota en de Rijksbegroting de plannen voor de zorg in 2021 gepresenteerd . Deze zijn onder verschillende posten terug te vinden.  De belangrijkste punten op een rij: 

Coronacrisis: maatregelen in de zorg
De coronacrisis zal ook in 2021 veel extra blijven vragen van de zorgsector. In 2020 en 2021 maakt het kabinet € 6,7 miljard extra vrij voor crisismaatregelen. Er komt onder meer € 300 miljoen beschikbaar voor testcapaciteit. En € 305 miljoen voor extra IC-capaciteit.

Ook van zorgmedewerkers wordt het komende jaar waarschijnlijk opnieuw veel gevraagd. Het kabinet trekt daarom ook voor 2021 extra geld uit voor een bonus. Zorgmedewerkers krijgen, na de bonus van netto € 1.000 in 2020, in 2021 een tweede bonus van netto € 500.

Digitalisering zorg
De coronacrisis heeft het belang van digitale zorg nog extra onderstreept. Ondersteuning en zorg op afstand helpen thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte, beperking of psychische aandoening. Het kabinet maakt hiervoor in 2020  € 77 miljoen extra beschikbaar via de SET COVID-19 2.0-regeling.

Dat gaat onder meer naar het communicatieprogramma Zorg van Nu. Daar worden slimme zorgoplossingen bekender gemaakt onder zorgprofessionals, patiënten en mantelzorgers. Bijvoorbeeld een slimme medicijndispenser of thuismonitoring.

E-health

Ook biedt het kabinet ondersteuning aan zorgorganisaties die gebruikmaken van digitale zorg. Er is bijvoorbeeld een programma over digitale vaardigheden en hulp bij implementatie via Zorg voor Innoveren. Daarnaast heeft het kabinet verschillende extra regelingen om digitale zorg te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Deze regeling is gericht op  zorgaanbieders, zoals wijkverplegers, huisartsen en de GGZ. Zij kunnen subsidie aanvragen voor onder meer de aanschaf van apparaten of scholing van zorgpersoneel. En voor de ontwikkeling van digitale oplossingen voor de zorg.

Meer zorgpersoneel aantrekken
Om werken in de zorg aantrekkelijker te maken, trekt het kabinet vanaf 2021 € 20 miljoen extra uit. Dit budget loopt de komende jaren op: in 2022 80 miljoen en vanaf 2023 jaarlijks € 130 miljoen. De focus ligt bij deze investeringen op:

  • minder werkdruk voor zorgpersoneel;
  • minder administratieve lasten;
  • meer zelfstandigheid;
  • beter ontwikkel- en loopbaanperspectief.

Met het actieprogramma Werken in de Zorg zet het kabinet hier vol op in.

Versterking jeugdzorg
Gemeenten beschikken over tijdelijke extra middelen om de groei in de jeugdzorg te compenseren. Het kabinet verlengt deze extra middelen. Daardoor krijgen gemeenten in 2022 € 300 miljoen extra.

Daarnaast werkt het kabinet aan een wetsvoorstel voor betere organisatie van de jeugdzorg. Er komen 8 expertisecentra voor kinderen en jongeren met meervoudige en complexe problematiek. Hiervoor stelt het kabinet vanaf 2021 structureel € 26 miljoen beschikbaar.

Terugdringen dakloosheid
Er komt extra geld voor woonplekken met begeleiding voor dak- en thuislozen. En kortdurende opvang in een- of tweepersoonskamers. Voor deze maatregelen trekt het kabinet € 200 miljoen uit in 2020 en 2021.

Kindermishandeling en huiselijk geweld 

Daarnaast stelt het kabinet structureel extra middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, waaronder jaarlijks €38,6 miljoen voor Veilig Thuis, €14 miljoen voor het creëren van extra opvangplekken in de vrouwenopvang en €1,5 miljoen voor de centra seksueel geweld. Voor de aanpak van Schadelijke Praktijken ontvangen gemeenten zowel in 2020 en 2021 €5 miljoen.

Mensen met verward gedrag 

Het kabinet zet de financiering van de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag ook in 2021 voort.  In 2021 is  eenmalig €33,1 miljoen beschikbaar , waarvan €14,8 miljoen  bestemd is voor de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden en structureel komt daar nog een bedrag van €32,8 miljoen bij.

Daarnaast is er €4,5 miljoen beschikbaar voor de inzet van het vervoer van personen met verward gedrag (psycholances) dat wordt gefinancierd vanuit de premiemiddelen.

Landelijke Agenda Suïcidepreventie 

Voor suïcidepreventie wordt in 2021 €14,3 miljoen beschikbaar gesteld waarvan  €4,8 miljoen bestemd is voor de uitvoering van de doelstel­lingen en activiteiten van een nieuwe Landelijke Agenda Suïcidepreventie (2021-2025).

Vertrouwenspersoon GGZ

Met de invoering van de Wet Verplichte GGZ dit jaar hebben de werkzaamheden van de patiëntvertrouwenspersoon (pvp) en de familievertrouwens­persoon (fvp) een wettelijke basis gekregen . Voor vertrouwenspersonen in de ggz wordt in 2021 €9 miljoen beschikbaar gesteld.

Destigmatisering, zelfmanagement en herstel.

In het kader van de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg is gedurende de looptijd van het akkoord (2019–2022) jaarlijks €2 miljoen beschikbaar voor projecten gericht op destigmatisering, zelfmanagement en herstel.

Bron: rijksoverheid.nl / ggztotaal.nl

Dit bericht is 2718 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail