Pilot horizontaal toezicht GGZ valt in goede aarde

Facebooktwitterlinkedinmail

16 februari 2017 – Zilveren Kruis, VGZ en GGZ-zorgaanbieder Dimence Groep zijn positief over de ervaringen die ze gedurende een jaar hebben opgedaan in een pilot met horizontaal toezicht. De drie partijen zijn blij dat ze de samenwerking zijn aangegaan. Het verbetert de relatie en het vertrouwen tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder, zo ervaren ze.

Horizontaal toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraars en een zorgaanbieder die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. Horizontaal toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Dit gaat enerzijds over correct registreren en declareren en anderzijds over gepast gebruik van zorg.

Soepeler declaratieproces
Bij de pilot beantwoordt Dimence Groep een aantal vragen om vast te stellen of de declaraties terecht worden ingediend. Bijvoorbeeld: Is er een verwijsbrief aanwezig? Is de zorg op tijd geleverd? Is de zorg überhaupt geleverd? Zowel VGZ als Zilveren Kruis verwacht dat horizontaal toezicht zal leiden tot een soepeler declaratieproces. Omdat de instelling met deze werkwijze in één keer juist declareert zal dit resulteren in een laag afwijzingspercentage van de declaraties.

Wat VGZ betreft, heeft Dimence aangetoond grip te hebben op de belangrijkste risico’s en kan de ggz-aanbieder spoedig na afloop van het boekjaar de rechtmatigheid van haar omzet met zekerheid verantwoorden naar zorgverzekeraars, banken, gemeenten en accountant. Volgens Zilveren Kruis leidt horizontaal toezicht tot een efficiënter proces en een betere vertrouwensband, en is dit een goede basis om het gesprek over zinnige en zuinige zorg constructief te voeren.

Ervaringen delen
Een externe accountant gaat onderzoeken wat de uitkomst in 2016 is geweest van dit project rond horizontaal toezicht. Naar aanleiding hiervan gaan de verzekeraars en Dimence Groep bepalen hoe ze verder gaan met het horizontaal toezicht. Dát ze ermee verder gaan, is wel zeker. Dimence, Zilveren Kruis en VGZ gaan hun ervaringen bovendien delen met andere zorgverzekeraars en zorgaanbieders die ook aan de slag willen met horizontaal toezicht.

Momenteel lopen er ook pilots rond horizontaal toezicht van VGZ samen met Zilveren Kruis en KPMG bij drie ziekenhuizen: Gelre ziekenhuizen, Maartenskliniek en Erasmus MC.

Bron: zn.nl

Dit bericht is 4052 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail