Pensioenfonds Zorg en Welzijn belegt in Nederlandse zorgwoningen

Facebooktwitterlinkedinmail

15 maart 2023 – Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) investeert in de realisatie van 340 zorgwoningen en diverse voorzieningen op het terrein van De Trappenberg in Huizen. De financiering komt uit de 250 miljoen euro die PFZW vorig jaar heeft gecommitteerd aan het Amvest Living & Care Fund. In totaal heeft PFZW nu 500 miljoen euro belegd in dit zorgfonds.

Bijzonder is dat De Trappenberg plaats biedt aan verschillende doelgroepen. Senioren met een lichte tot middelzware zorgvraag kunnen er zelfstandig leven in de woonzorgappartementen, maar ook mensen met dementie die volledige zorg nodig hebben. Als de vraag van een bewoner verandert, kan de zorg hierop efficiënt worden aangepast, zonder dat diegene hoeft te verhuizen. De woningen zijn namelijk levensloopbestendig ontworpen. Het positieve gevolg hiervan is dat het beschikbaar komen van deze ruim 300 woningen de doorstroming op de woningmarkt bevordert.

Joanne Kellermann, bestuursvoorzitter van PFZW: ‘’We leveren graag een bijdrage aan de ontwikkeling van De Trappenberg. En zien er naar uit dat een groep ouderen hiervan gebruik kan maken, met zorg op maat door zorgverleners die pensioen bij PFZW opbouwen. En wat het nog mooier maakt: het rendement daarvan vloeit direct weer terug naar het pensioen van medewerkers die werken in de sector zorg en welzijn.’’

Het project wordt gerealiseerd door Waterland RE en Amvest, de woningontwikkelaar en -beheerder die PFZW en Aegon in 1997 samen zijn gestart. Alle woningen worden eigendom van het Amvest Living & Care Fund, eveneens een joint venture tussen PFZW en Aegon. Voor PFZW is dit een bijzondere belegging vanwege de combinatie van vastgoed en zorg aan ouderen die niet meer (geheel) zelfstandig kunnen wonen in energie neutrale woningen met lage energielasten.
PFZW ziet zorgvastgoed als een aantrekkelijke mogelijkheid om behalve een passend pensioenrendement ook een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke en urgente vraag naar voorzieningen voor mensen met een zorgvraag.

De komende periode wordt het terrein bouwrijp gemaakt en naar verwachting wordt deze zomer gestart met de bouw. De eerste woningen en zorgfuncties worden begin 2026 opgeleverd. Minister de Jonge heeft vandaag de laatste sloophandeling bijgewoond, zodat de bouw binnenkort kan starten.

Over PFZW
PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van 3 miljoen (oud-) werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenfonds beheert het belegd vermogen, dat ultimo december 2022 € 217,6 miljard bedroeg.

Over Amvest
Mensen een fijn thuis geven: dat is de missie van Amvest. Als investment manager én ontwikkelaar van woningen en woongebieden in Nederland wil Amvest bijdragen aan goed functionerende, gevarieerde wijken, waar mensen lang en met plezier wonen. Amvest Investment Management beheert zo’n 20.000 vrijesector- en sociale huurwoningen en zorgwoningen, ondergebracht in drie portefeuilles: het Amvest Residential Core Fund, het Amvest Living & Care Fund en Separate Accounts. De komende jaren realiseert Amvest Development rond de 10.000 nieuwe woningen, voornamelijk huurwoningen in het middensegment. Amvest is in 1997 ontstaan uit een joint venture van AEGON en Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

Bron: persbericht

Dit bericht is 779 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail