NZa: coronabesmettingen leiden niet tot het afschalen van zorg

Facebooktwitterlinkedinmail

30 oktober 2022 – Het grotere aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen heeft deze maand niet geleid tot het afschalen van planbare zorg. 48% van de ziekenhuizen geeft aan dat zij de planbare zorg volledig levert. In september was dit 45%. 95% van de ziekenhuizen levert de kritiek planbare zorg binnen de norm van 6 weken. Dit is vergelijkbaar met vorige maand. Dat niet alle zorg kan worden verleend, komt onder meer door het nog steeds hoge ziekteverzuim en personeelstekorten. Dit staat in de monitor Toegankelijkheid van de zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Geestelijke gezondheidszorg
De toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg is nog steeds een grote zorg. De wachttijden en –lijsten in de ggz zijn al lange tijd te lang en laten na de daling in augustus een stijging in september zien. De wachttijden bij ggz-instellingen zijn ongeveer gelijk gebleven. Daarnaast is het aantal verwijzingen naar de ggz al geruime tijd hoger dan voorheen, met name voor jongeren.

Medisch-specialistische zorg
Het aantal mensen dat wacht op een behandeling in een ziekenhuis (ook wel de ‘werkvoorraad’ genoemd) is licht gedaald ten opzichte van vorige maand. De meest urgente zorg gaat door, maar de planbare zorg waarvoor ook IC-zorg nodig is, is nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. Dit is vergelijkbaar met vorige maanden. Zelfstandige klinieken hebben in de eerste negen maanden van 2022 ongeveer evenveel patiënten gezien en geopereerd als in 2021. Het aantal operaties in klinieken is in 2021 en 2022 ongeveer 15% hoger dan in 2019. Het totaal aantal operaties (zelfstandige klinieken en ziekenhuizen samen) was in 2021 8% lager dan in 2019. De wachttijden in de msz blijven stabiel en hoog. Begin deze maand hebben we een informatiekaart gepubliceerd die onder meer inzicht geeft in de verschillen in wachttijden tussen ziekenhuizen en zelfstandige klinieken.

Langdurige zorg
Ook vanuit de langdurige zorg zijn er nog geen signalen dat de stijging van het aantal besmettingen leidt tot problemen. Het lukt nog om de zorg te verlenen met de bekende protocollen en maatregelen. Het aantal wachtenden op langdurige zorg neemt wel opnieuw toe. De sterke stijging in augustus kwam doordat het CIZ maatregelen heeft getroffen om het verhoogde aantal aanvragen van de afgelopen maanden tijdig weg te werken. In september zien we ook een stijging, maar deze is minder sterk. Vermoedelijk spelen personeelstekorten en ziekteverzuim een rol bij de stijging.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim zorgt in de hele zorgsector nog steeds voor problemen. Het ziekteverzuim is in alle sectoren nog steeds erg hoog en laat in september een stijging zien. Deze wordt veroorzaakt door een stijging in het kortdurend ziekteverzuim. Het langdurend ziekteverzuim is nog altijd hoog en is ten opzichte van augustus ongeveer gelijk gebleven.

Bron: nza.nl

Dit bericht is 1046 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail