Panel Psychisch Gezien gaat regionaal en zoekt nieuwe leden

Facebooktwitterlinkedinmail

25 februari 2022 – Het panel Psychisch Gezien is een landelijk panel met 1500 leden van en voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Het panel bestaat sinds 2010 en biedt inzicht in de maatschappelijke participatie en de zorg- en leefsituatie van mensen met ernstige mentale problematiek. Hiermee krijgen zij een stem in maatschappelijke debatten.

Om regionaal meer inzicht te krijgen hoe de kwaliteit van leven en maatschappelijke ondersteuning wordt ervaren zijn nieuwe leden welkom om hun stem te laten horen via het panel Psychisch Gezien.

Waarom zijn er nieuwe leden nodig?

Het panel Psychisch Gezien biedt waardevolle kennis voor zorgprofessionals, beleidsmakers, cliëntorganisaties, wetenschap en media. Het geeft antwoord op vragen als: hoe ervaren mensen de coronapandemie, hoe ervaren zij dwangbehandeling, nemen ervaringen met stigma af en wat vinden zij van de mogelijkheden voor betaald werk, vrijwilligerswerk en dagactiviteiten? Tot nu toe geeft het panel een landelijk inzicht. Steeds meer komt de vraag op naar informatie per regio, bijvoorbeeld ter ondersteuning van het regionale beleid voor ggz en sociaal domein. Zijn de panelleden overal in het land ongeveer even tevreden met het eigen leven, en de zorg en ondersteuning of zijn daarin belangrijke verschillen? Om per regio een goed beeld te kunnen geven, is het nodig dat het panel in het hele land meer leden krijgt.

>Hoe kunnen instellingen bijdragen aan de werving?

Als GGZ-instelling of Regionale Instelling voor Beschermend en Begeleid Wonen (RIBW) kunt u op verschillende manieren een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door een groep cliënten te benaderen door middel van een brief of via een e-mail. U kunt ook helpen door het verspreiden van promotiemateriaal binnen de instelling. We bespreken graag met u de mogelijkheden. Heeft u interesse? Neem dan contact op met Lex Hulsbosch, Aafje Knispel of Bram Zwanenburg.

Lid worden van het panel?

Heeft u aanhoudende psychische klachten en wilt u een duidelijker stem in actuele discussies over psychische gezondheid, welzijn en zorg? Ga naar de website van het panel voor meer informatie en het aanmeldformulier, of neem contact op met het panelteam (panel@trimbos.nl; 030-2959228).

Nieuw panelrapport beschikbaar

Het rapport van de tweeëntwintigste peiling onder de panelleden (voorjaar 2021) is nu beschikbaar. Het betreft een inventarisatie van de leef- en zorgsituatie van de panelleden.

Higlights uit de rapportage

  • Net als in voorgaande jaren blijft de kwaliteit van leven van mensen met een ernstige psychische aandoening achter bij die van de algemene bevolking. Panelleden geven hun leven een rapportcijfer van 6,4 tegenover een 7,6 van de algemene bevolking.
  • In 2021 had, net als voorgaande jaren, circa 20% van de panelleden betaald werk.
  • Het percentage panelleden dat vrijwilligers werk doet is sterk gedaald. In eerdere jaren had zo’n 44% vrijwilligerswerk, afgelopen jaar was dit 33%.
  • Vier op de tien panelleden voelt zich (heel) erg eenzaam, een cijfer dat al jaren stabiel is.
  • Voor ervaren discriminatie is een (voorzichtig) positieve trend zichtbaar: tussen 2015 en 2019 voelde circa 27% van de panelleden zich op één of andere manier gediscrimineerd of achtergesteld vanwege psychische problemen. In 2020 en 2021 gold dit voor 20% van de panelleden.

> Lees meer over de laatste resultaten in het rapport panel Psychisch Gezien

> Lees meer over het panel Psychisch Gezien 

Bron: trimbos.nl 

Dit bericht is 1740 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail