Kinderombudsman: ‘Drogering kinderen met ADHD is onacceptabel’

Facebooktwitterlinkedinmail

kinderombudsman

22 maart 2016 –  Ouders van ‘hyperactieve’ kinderen, ervaren steeds vaker druk vanuit school om hun kind te laten testen op ADHD. Soms wordt er door scholen ook gesteld dat kinderen medicijnen moeten gebruiken, omdat ze anders van school moeten. Dat blijkt uit een uitzending van het TV programma De Monitor.

Kinderombudsman Marc Dullaert vindt dat scholen hiermee ver buiten hun boekje gaan. ‘Dit is niet hun bevoegdheid. Niemand stelt de vraag wat in het belang is van het kind.’

Werkdruk

Eén van de oorzaken ligt volgens Dullaert bij de hoge werkdruk die leraren ervaren. ‘Ik kan me voorstellen dat het moeilijk voor is voor een leerkracht om meerdere drukke kinderen in de klassen te hebben. Maar de school mag niet op de stoel van een arts of een psychiater gaan zitten.’

Ritalin

Dat scholen aandringen op het gebruik van ADHD medicijnen als Ritalin, vindt Dullaert ‘laakbaar’ en zeer ernstig. ‘We weten dat 130 duizend kinderen tegenwoordig Ritalin gebruiken. Dat aantal is de laatste jaren verviervoudigd. En eigenlijk weten we niet wat Ritalin met kinderen doet. Dus we moeten het probleem bij de wortel aanpakken en niet aan symptoombestrijding doen.’

Drogering

Eén van de doelstelling van de decentralisatie van de Jeugdzorg was om te demedicaliseren. Maar nu gebeurt het tegenovergestelde, aldus de Kinderombudsman. ‘Drogering van kinderen is niet acceptabel.’

Dullaert roept ouders op om klachten in te dienen bij de Kinderombudsman als zij door school onder druk worden gezet, zodat het instituut verder onderzoek kan doen. Ook gaat hij in gesprek met de Onderwijsinspectie om te kijken of het huidige systeem van passend onderwijs wel werkt.

Luister hier naar de reactie van de Kinderombudsman op Radio1  in het programma De Ochtend.

Bron: radio1.nl 

Dit bericht is 3274 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail