Online sessie: Hoopvol en kwetsbaar. Omzien naar elkaar in tijden van corona

Facebooktwitterlinkedinmail

4 februari 2020 – De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de sociale kwaliteit van het dagelijks leven. Door de coronapandemie staat niet alleen onze gezondheid, maar ook de sociale kwaliteit van ons dagelijks leven onder druk. Dat vereist meer dan maatregelen die inkomensondersteuning bieden, namelijk ook nadrukkelijk steun aan de sociale verbanden van mensen, zodat ze zichzelf beter kunnen redden. Het sociaal werk is daar onmisbaar in.

In deze online sessie verkennen we de gevolgen van de coronacrisis voor het sociaal domein; die blijken uit de nieuw verschenen publicatie Hoopvol en kwetsbaar – Omzien naar elkaar in tijden van corona. Impact van de coronapandemie op sociale kwaliteit van het dagelijks leven. Dit doen we aan de hand van de vier condities van sociale kwaliteit: sociaaleconomische zekerheid, sociale inclusie, sociale cohesie en sociale empowerment.

De coronapandemie laat zien dat de gehele samenleving kwetsbaar is voor een onzichtbaar virus met zichtbare en voelbare gevolgen. De sociale kwaliteit staat serieus onder druk. Niet alleen door het virus zelf, maar ook door de social distancing-maatregelen en de bedreiging van werk en inkomen. Op de langere termijn is er nog veel onzekerheid over de economische en sociale gevolgen. Wat kunnen gemeenten en sociaal professionals doen om inwoners te ondersteunen en wat zijn inzichten om de sociale kwaliteit te versterken?

Wanneer?

De online sessie vindt plaats op vrijdag 19 februari van 15:30-17:00 uur.

Voor wie?

Deze online sessie is interessant voor professionals in het sociaal domein, van zorg en welzijn tot gemeenten, zowel qua beleid als uitvoer.

Programma

Tijdens deze bijeenkomst presenteren we de belangrijkste conclusies uit het rapport. We gaan op interactieve wijze in gesprek met deelnemers over de verschillende onderwerpen en we praten daarover door met experts uit het sociaal domein.

  • Welkom en introductie door dagvoorzitter Evert van Rest, Movisie
  • Presentatie Hoopvol en kwetsbaar. De coronacrisis zet de sociale kwaliteit van het dagelijks leven onder druk. Lisbeth Verharen, lector versterken Sociale Kwaliteit aan de HAN, presenteert de conclusies uit het nieuw verschenen rapport ‘Hoopvol en kwetsbaar’ dat ingaat op de sociale gevolgen van de coronacrisis. Zij presenteert dit aan de hand van de vier elementen van Sociale Kwaliteit: sociaaleconomische zekerheid, sociale inclusie, sociale cohesie en sociale empowerment.
  • Interview met Eric van der Burg, Bestuursvoorzitter Sociaal Werk Nederland, over de rol van het sociaal werk om uit deze crisis te komen die naast een gezondheidscrisis ook steeds meer een sociale crisis wordt. Van der Burg reageert op de conclusies uit het verschenen rapport en met hem bespreken we de consequenties voor het sociaal werk.
  • Interview met Janny Bakker, Voorzitter Raad van Bestuur van Movisie, over de opgaven die er liggen voor gemeenten naar aanleiding van de conclusies uit het rapport. Wat zijn de belangrijkste punten waar gemeenten lokaal mee aan de slag moeten gaan? En hoe kijkt zij als voorzitter van de Raad van Bestuur bij Movisie naar welke rol de gemeenten daarin moeten pakken?
  • In gesprek met deelnemers over hun ervaringen en lessen uit de praktijk, over twee deelthema’s:
    • Bestaanszekerheid
    • Het belang van ontmoetingsplekken
  • Afsluiting & reflectie

Aanmelden

Doe en denk je online mee op 19 februari van 15:30-17:00 uur? Je kunt je hier aanmelden via aanmeldformulier onder aan de pagina

Bron: movisie.nl

Dit bericht is 2066 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail