Onderzoeken naar depressie van start

Facebooktwitterlinkedinmail

depressie

22 november 2016 – Vroeg opsporen van depressieve klachten leidt tot sneller ingrijpen waarmee erger kan worden voorkomen. ZonMw financiert daarom onderzoek naar herkenning en behandeling van depressie, met speciale aandacht voor jonge vrouwen en adolescenten. 

Jonge vrouwen hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van een depressie. De druk vanuit de maatschappij op het gebied van werk, sociaal en maatschappelijk functioneren is groot. Daarnaast is bekend dat veel psychische stoornissen zich in de adolescentie openbaren. Door in deze groepen depressieve klachten eerder te herkennen, kan sneller ingegrepen worden waarmee erger voorkomen kan worden.

8 projecten gehonoreerd

De subsidieoproepen voor onderzoek naar herkenning en behandeling van depressie van het ZonMw Onderzoeksprogramma GGz hebben veel subsidieaanvragen opgeleverd. Na beoordeling door experts en ervaringsdeskundigen zijn 5 implementatie- en praktijkprojecten en 3 voorbereidende onderzoeken (startsubsidies) voor langlopende studies gehonoreerd. De projecten starten uiterlijk 1 december 2016.

Praktijk- en implementatieprojecten

De praktijk- en implementatieprojecten richten zich op:

  • vroege onderkenning van beginnende psychische problemen bij studenten in het hoger onderwijs
  • het aanpassen van een e-mental health app, gericht op depressie, aan de behoeften van jongeren en het inzetten van de app bij jongeren
  • onderzoek naar wat voor hulp adolescenten willen om de zorg daar vervolgens op in te richten
  • het verbeteren van de overstap van jeugd- naar volwassenzorg voor jongeren met een depressie
  • yoga als behandeling voor depressie

Langlopende studies

De voorbereidende onderzoeken (startsubsidies) voor langlopende studies richten zich op:

  • het voorkomen van depressieve klachten bij kinderen van ouders met een stemmingsstoornis
  • vermindering van depressieve klachten tijdens en na de zwangerschap door een begeleide zelfhulp weerbaarheidstraining
  • een nieuwe pubergerichte behandeling van depressie, specifiek ontwikkeld voor jongens én meisjes met aandacht voor lichaamsbeleving, eetgedrag, leefstijl en sociale uitsluiting

Meer informatie

Onderzoeksprogramma GGz

Bron: zonmw.nl

Dit bericht is 3197 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail