Onderzoek naar doorontwikkeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Facebooktwitterlinkedinmail

20 november 2020 – Bureau HHM bracht met het onderzoek Stand van het land – Doorontwikkeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang– in opdracht van de VNG en het ministerie van VWS – in beeld hoe het in de regio’s voor beschermd wonen en maatschappelijk opvang staat met de uitvoeringsafspraken die voortvloeien uit het advies van de commissie Dannenberg, wat de ondersteuningsbehoefte van de partijen in de regio is en hoe regio’s van elkaar kunnen leren. 

Uit ons onderzoek blijkt onder andere dat alle regio’s bezig zijn om de opgestelde visie te vertalen in concrete uitvoeringsafspraken, maar tegelijkertijd blijkt ook dat er in 2021 nog veel te doen is om de uitvoeringsafspraken op alle onderdelen voor 1 januari 2022 gereed te hebben.

Inmiddels is het onderzoek afgerond en zijn er twee rapportages beschikbaar die de resultaten beschrijven en op 13 november door Staatssecretaris Blokhuis naar de Tweede Kamer zijn gestuurd:

1. Het onderzoeksrapport Stand van het land – Doorontwikkeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang

2. Per regio hebben we een regiobeeld opgesteld met daarin een overzicht hoe de regio ervoor staat opgedeeld in drie onderdelen: stand van zaken, planning en voortgang.
De regiorapportages laten zien wat goed gaat en wat nog extra aandacht behoeft.

Bureau HHM Onderzoekspanel

Bureau HHM onderzoek, adviseert en beweegt. Dat kunnen wij niet alleen. Daarvoor maken we graag gebruik van de kennis en expertise van mensen uit het veld.

Wilt u vaker met ons meedenken? Schrijf u dan in voor het HHM onderzoekspanel.

Bron: persbericht

Dit bericht is 1608 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail