Onderzoek Jeugdautoriteit toont aan: ontwikkelen regiovisies heeft meerwaarde

Facebooktwitterlinkedinmail

20 september 2022 – Uit onderzoek van de Jeugdautoriteit blijkt dat circa twee derde van alle jeugdzorgregio’s een regiovisie ontwikkeld heeft. De Jeugdautoriteit adviseert regio’s die nog geen regiovisie hebben deze snel te ontwikkelen en te laten voldoen aan de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO).

De richtlijnen die in de NvO zijn geformuleerd bieden meerwaarde bij de ontwikkeling van een heldere regiovisie. Uit het onderzoek blijkt dat vermindering van regeldruk in weinig regiovisies aandacht krijgt, terwijl dat een belangrijke transformatiedoelstelling is en in de gehele sector een knelpunt vormt. De Jeugdautoriteit beveelt aan om administratieve lastenvermindering expliciet aandacht te geven en te standaardiseren waar dat mogelijk is.

In de periode februari – mei 2022 onderzocht de Jeugdautoriteit bij de 42 jeugdzorgregio’s of zij een regiovisie hadden opgesteld en of deze voldoet aan de Norm voor opdrachtgeverschap (NvO). Circa 75% van de beschikbare regiovisies voldoet aan de NvO, blijkt uit het onderzoek. Twee jaar geleden werd de NvO door de VNG vastgesteld. Daarin wordt geschetst hoe gemeenten in hun rol als opdrachtgever de beschikbaarheid en continuïteit van jeugdhulp moeten borgen en wat de gewenste ontwikkeling van het jeugdzorglandschap is. Kees van Nieuwamerongen, directeur van de Jeugdautoriteit: “We zien dat dit onderdeel in veel regiovisies niet of slechts beknopt is beschreven, terwijl het wel van groot belang is om discontinuïteit in het zorglandschap te voorkomen. Het borgen van de continuïteit van de jeugdhulp zou in een deel van de regiovisies dan ook veel meer moeten worden uitgewerkt.”

Aanbevelingen

Er is een grote diversiteit in karakter van de regio’s. Samenwerking binnen een regio vraagt om een genuanceerde benadering en maatwerk, is de conclusie van de Jeugdautoriteit. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met zowel de belangen van de gemeenten als met die van de aanbieders. Vooral stabiliteit in de samenstelling van de regio is voor iedereen van groot belang. Bij een stabiele regio kan de aandacht meer uitgaan naar de jeugdhulp zelf en hoeft het minder uit te gaan naar veranderingen en alle bijkomende lasten.

Over de Jeugdautoriteit

Kinderen, jongeren en gezinnen in Nederland die hulp nodig hebben, moeten daarop kunnen rekenen. De Jeugdautoriteit heeft als toezichthouder in het jeugdhulpstelsel de taak om problemen met de continuïteit van jeugdhulp via vroegsignalering te monitoren en te helpen oplossen. Dit doet de Jeugdautoriteit door partijen in het jeugdhulpstelsel te adviseren, onderzoek te doen naar het stelsel, kennis te delen en partijen te verbinden.

Onderzoeksrapport Regiovisies Jeugdautoriteit (Pdf)

Bron: persbericht

Dit bericht is 1003 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail