Voortgang van het implementatie-onderzoek WRAP

Facebooktwitterlinkedinmail

18 januari 2023- Het tweejarige project ‘Vergroten toegankelijkheid WRAP: implementatie-onderzoek’ is halverwege. In dit project onderzoekt Kenniscentrum Phrenos samen met het Trimbos-instituut en zes organisaties hoe we WRAP beter beschikbaar kunnen maken voor mensen die in zorg zijn bij de POH’s-GGZ, wijkteams en Basis ggz.

Mooie voorbeelden 
In het eerste jaar hebben de herstelinitiatieven de samenwerking opgezet met één of meerdere regionale zorgorganisaties. Er zijn al mooie voorbeelden te vinden van samenwerking tussen aanbieders van WRAP en andere zorgaanbieders.

Zo gaat Herstelacademie Haarlem en Meer met een aantal wijkteams een of meerdere WRAP-groepen aanbieden in de wijk. Fameus gaat WRAP aanbieden binnen de nieuwe mentale gezondheidscentra waar mensen komen met een eerste hulpvraag aan de Sggz. Het is interessant om te kijken wat het effect van WRAP is op de oorspronkelijke hulpvraag en op de wachtlijstproblematiek. Enik werkt samen met de Universiteit van Utrecht, Hogeschool Utrecht, de Hogeschool voor de Kunsten (HKU) en met het MBO Midden Nederland om WRAP voor studenten toegankelijk te maken. Steunpunt GGz Utrecht onderzoekt hoe WRAP meer bekend kan worden bij mensen met een migratieachtergrond. IxtaNoa gaat samen met huisartsen in Nijmegen WRAP-groepen aanbieden, en hetzelfde doet GGz Oost-Brabant in Cuijk. Er gebeurt dus ondertussen al heel veel! Hieronder lichten we een project uit.

WRAP bij Periscaldes 
In Zeeland heeft Hersteltalent samen met Phrenos 20 POH’s-GGZ verenigd onder Periscaldes. Op 10 januari werd een scholingsmiddag verzorgd over WRAP. Deze scholingsmiddag is deel van een reeks van drie scholingsbijeenkomsten over ervaringsdeskundigheid en positieve gezondheid. De POH’s waren erg enthousiast over WRAP en hoe dit mensen kan ondersteunen bij herstel en eigen regie. Het feit dat mensen met WRAP vaak beter weten wat zij zelf kunnen doen om zich goed te voelen en wat zij daarbij nodig hebben van de zorg, kan helpen om met een benadering vanuit positieve gezondheid beter aan te kunnen sluiten bij de vragen van cliënten. Zo kunnen het herstelperspectief en het perspectief van positieve gezondheid elkaar versterken en bijdragen aan de inrichting van een toekomstbestendige geestelijke gezondheidszorg.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de pagina: Vergroten toegankelijkheid WRAP: implementatie-onderzoek

Bron: kenniscentrumphrenos.nl

Dit bericht is 1159 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail