Ondersteuning bij stoppen met antidepressiva moet beschikbaar zijn

Facebooktwitterlinkedinmail

30 september 2020 – Wendy Burn, een Britse psychiater, pleit voor betere medische ondersteuning voor mensen die willen stoppen met antidepressiva. Stoppen met antidepressiva leidt bij patiënten vaak tot symptomen die verkeerd kunnen worden geïnterpreteerd als een terugval van een depressie, wat weer kan leiden tot langdurig gebruik van de medicatie.

Burn zag  in haar klinische praktijk dat het stoppen met antidepressiva geen probleem was voor haar  patiënten die aangaven dat te willen. De voornaamste reden daarvoor was dat zij altijd voor een langzame afbouw koos.

In de NICE-richtlijn over het stopzetten van antidepressiva, staat dat ‘de symptomen gewoonlijk mild en vanzelf verdwijnen na ongeveer een week’. Maar als er abrupt wordt gestopt met de medicatie kunnen de symptomen ernstig zijn. Als voorzitter van het Royal College of Psychiatrists voelde Burn het haar verantwoordelijkheid om meer te weten te komen van patiënten die deze symptomen hadden en na te denken over hoe ze beter ondersteund konden worden bij de afbouw.

Burns sprak met patiëntengroepen die door het langdurig gebruik van antidepressiva nadelige gevolgen ondervonden en problemen hadden met het stoppen met hun medicatie.  Ze sprak met “Altostrata” in San Francisco, die in 2011 de Surviving Antidepressants-website oprichtte. Deze website ondersteunt mensen die problemen hebben met het stoppen van psychiatrische medicatie en heeft een enorme verzameling casuïstiek. De website beschrijft de ervaringen van acute ontwenningsverschijnselen, gevolgd door Post-Acute-Withdrawal Syndrome (PAWS) met aanhoudende symptomen.

Burns besefte dat zij het aantal mensen dat problemen ondervindt bij het stoppen met antidepressiva had onderschat en dat het probleem in de gezondheidszorg algemeen onvoldoende werd erkend.

“Ik sprak met mensen die aangaven dat ze zich verlaten voelden met weinig of geen ondersteuning van de symptomen na het stoppen met hun antidepressiva. Ondertussen was ik bang dat verhitte en vaak gepolariseerde argumenten mensen met een psychische aandoening ervan weerhielden te praten over hun ervaringen en steun te zoeken.”

Burns werkte samen met patiënten, huisartsen, psychiaters, belanghebbenden, campagnevoerders, NICE en PHE om een ​​verklaring over antidepressiva en depressie op te stellen die de gangbare opvatting zou doen veranderen. Het gaat daarbij om de duidelijke erkenning van de moeilijkheden die sommige mensen kunnen ondervinden bij het stoppen met antidepressiva.

“Hoewel de ontwenningsverschijnselen die optreden bij en na het stoppen van antidepressiva vaak mild en zelfbeperkend zijn, kan er een aanzienlijke variatie zijn in de ervaring van mensen, met symptomen die veel langer aanhouden en ernstiger zijn voor sommige patiënten. Voortdurende monitoring is ook nodig om onderscheid te maken tussen de kenmerken van ontwenning van antidepressiva en opkomende symptomen die kunnen duiden op een terugval van depressie. ”

NICE  heeft naar aanleiding van deze aanbeveling zijn richtlijnen gewijzigd om het belang en de reeks ontwenningsverschijnselen weer te geven. NICE adviseert mensen over antidepressiva ook om met hun arts te praten voordat ze stoppen en om hun ondersteuning te krijgen bij het omgaan met ontwenningsverschijnselen.

Bron en uitgebreid Engelstalig artikel: thebmjopinion.com

Dit bericht is 4710 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail