NZa verwacht voldoende budget voor langdurige zorg

Facebooktwitterlinkedinmail

10 augustus 2022 –  Er is in 2022 voldoende geld beschikbaar voor het vergoeden van de langdurige zorg. Dit verwacht de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van een nieuwe prognose. Omdat de instroom van nieuwe cliënten met een psychiatrische stoornis in de langdurige zorg recent licht afneemt, verwachten ze dat het budgettair kader toereikend zal zijn. Dit schrijft de NZa in een brief aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Op basis van de prognose in februari heeft de minister een deel van de herverdelingsmiddelen toegekend om eventuele tekorten in de langdurige zorg op te vangen. We verwachten nu dat het budgettair kader, inclusief deze toegekende herverdelingsmiddelen, voldoende zal zijn voor het vergoeden van de langdurige zorg in 2022. De NZa verwacht niet dat extra herverdelingsgelden nodig zijn. Dit komt met name doordat de instroom van cliënten met een indicatie voor ggz-wonen recent licht is afgenomen.

Oog voor onzekerheden
De NZa benadrukt dat een prognose onzekerheden kent. Zo is het mogelijk dat de kosten voor de langdurige zorg in de loop van dit jaar toch stijgen. Dit gebeurt als de vraag naar de langdurige zorg sterker stijgt dan ze nu verwachten. Ook kan een mogelijke nieuwe opleving van corona effect hebben op de kosten in de langdurige zorg.

Passende langdurige zorg
De NZa informeert het ministerie van VWS twee keer per jaar over het budget voor de langdurige zorg en rekenen daarvoor verschillende scenario’s door. Zij baseren ons daarbij op historische declaraties en indicatiegegevens. Het budgettair kader draagt bij aan de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van zorg. Het stimuleert zorgkantoren om voldoende zorg in te kopen en deze passend te organiseren.

Bron: nza.nl 

Dit bericht is 1195 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail