De Wet Langdurige zorg (Wlz) komt nu snel dichterbij

Facebooktwitterlinkedinmail

14 januari 2020 – Ggz-cliënten met een blijvende, intensieve zorgvraag kunnen vanaf 2021 aanspraak maken op de Wet langdurige zorg (Wlz). De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Het CIZ start deze maand al met indicatiestellingen. MIND zet zich in voor goede informatie aan cliënten en naastbetrokkenen en voor cliëntparticipatie in de regio.

Indicaties voor de Wlz
Het CIZ indiceert cliënten voor de Wlz. Het criterium voor toelating tot de Wlz is dat iemand blijvend behoefte heeft aan 24 uur zorg in de nabijheid of permanent toezicht. De verwachting is dat een kleine 10.000 ggz-cliënten toegang zal krijgen, van wie het merendeel nu beschermd wonen vanuit de gemeente ontvangt. Het CIZ onderhoudt contact met instellingen om de indicatiestellingen gespreid te laten plaatsvinden in de periode van januari tot oktober 2020. De Wlz-indicaties worden pas geldig vanaf  januari 2021; tot die tijd blijven mensen hun zorg vanuit de Wmo en/of zorgverzekeringswet ontvangen.

Belangrijke informatie over ggz in de Wlz staat op de website van de overheid www.informatielangdurigezorg.nl Daar staat nu ook al cliëntinformatie op; de komende maanden zal die verder worden uitgebreid.

Behandeling kan in 2021 nog vanuit zorgverzekeringswet
De Wlz biedt een integraal zorgpakket inclusief ggz-behandeling. Maar omdat de bekostiging van de ggz ingewikkeld te organiseren is, heeft de staatssecretaris besloten van 2021 een overgangsjaar te maken. Het is dan ook mogelijk om de ggz-behandeling vanuit de zorgverzekeringswet te laten financieren. Dit betekent dat voor de meeste cliënten in 2021 de behandeling zoveel mogelijk gelijk kan blijven.  De instellingen die de woonzorg vanuit de Wlz aanbieden hebben in 2021 al wel de verplichting om voor een goede afstemming tussen woonzorg en behandeling te komen.

Inspraak van cliënten en naasten
De overgang naar de Wlz kan voor cliënten en naasten grote gevolgen hebben. De geleverde zorg kan anders worden en er bestaat zelfs de mogelijkheid dat cliënten moeten verhuizen. Goede inspraak van cliëntenraden en andere belangenbehartigers is daarom van groot belang. Om die reden heeft MIND afgelopen najaar met de cliëntenraad Leviaan en de RIBW-Alliantie (nu Valente) vier voorlichtingsbijeenkomsten in het land georganiseerd. De opbrengst van de vier bijeenkomsten is samengevat in een handreiking voor cliënt- en familievertegenwoordigers (link).

In 2020 zet MIND deze ondersteuning voort. Met dezelfde partijen willen we komend voorjaar een nieuwe serie bijeenkomsten organiseren voor onze achterban. Meer informatie daarover volgt spoedig. Daarnaast zijn afspraken gemaakt dat cliëntenraden uitgenodigd worden voor de regiotafels ggz-Wlz waar gemeenten, zorgkantoren, CIZ en zorgaanbieders samenkomen om de overgang naar de Wlz voor te bereiden. De uitnodiging voor deze regiotafels is via de instellingen verspreid. Cliëntenraden, maar ook familieraden, kunnen zo nodig de informatie hierover opvragen bij het bestuur van hun instelling.

Handreiking>>

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 3244 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail